Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo pereinamasis laikotarpis, kurio metu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje toliau buvo taikoma visų politikos sričių Europos Sąjungos teisė. Prekybos prekėmis su Jungtine Karalyste statistiniai duomenys buvo teikiami Intrastato statistinėse ataskaitose. Po pereinamojo laikotarpio, nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, pagal kurį tam tikros ES teisės nuostatos, įskaitant ir prekių srautų judėjimą, taip pat taikomos Jungtinei Karalystei, kiek tai susiję su Šiaurės Airija ir jos teritorija.

Intrastato statistinių ataskaitų teikimas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. prekėms, gabenamoms tarp Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės (išskyrus Šiaurės Airiją), taikomi muitinės formalumai ir pildomos muitinės deklaracijos, todėl teikti Intrastato statistinių ataskaitų nereikės. Muitinės deklaracijos nebus pildomos tarp Šiaurės Airijos ir Europos Sąjungos gabenamoms prekėms, todėl statistinę informaciją apie prekybą prekėmis su Šiaurės Airija privaloma teikti Intrastato statistinėje ataskaitoje Išvežimas UPS-01 ir (arba) Intrastato statistinėje ataskaitoje Įvežimas UPS-02.

Informacijos apie šalį gavėją, šalį siuntėją ir kilmės šalį teikimas

Pradedant 2021 m. sausio mėnesio ataskaitiniu laikotarpiu, teikiant duomenis apie prekybą su Šiaurės Airija, Intrastato statistinės ataskaitos 8 langelyje „Šalis gavėja“/„Šalis siuntėja“ turi būti nurodomas kodas XI – Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija). Kodai XU (Jungtinė Karalystė (išskyrus Šiaurės Airiją) ir GB (Jungtinė Karalystė) 8 langelyje negali būti nurodomi.

Intrastato statistinės ataskaitos 8a langelyje „Kilmės šalis“ turi būti nurodomas kodas XI, jei prekės kilusios iš Šiaurės Airijos, XU, jei prekių kilmės šalis yra Jungtinė Karalystė (išskyrus Šiaurės Airiją). Tik tuo atveju, jeigu tiksli informacija apie prekių kilmę nėra žinoma ir priskirti kodus XI ir XU neįmanoma, gali būti nurodomas kodas GB.

Ankstesnių ir pereinamojo laikotarpio statistinių duomenų teikimas

Duomenys apie įvežtas ir\arba išvežtas iš/į Jungtinę Karalystę prekes iki 2021 m. teikiami, papildomi ar koreguojami Intrastato statistinėse ataskaitose ir nurodomas kodas GB – Jungtinė Karalystė.

Jei prekės iš Jungtinės Karalystės buvo išgabentos 2020 m. gruodžio mėnesio pabaigoje, o į Lietuvą atgabentos 2021 m. sausio mėnesį ir Lietuvoje nebuvo pildoma muitinės deklaracija, šių prekių įvežimas turėtų būti įtraukiamas į 2020 m. gruodžio mėnesio Intrastato statistinę ataskaitą Įvežimas (UPS-02) ir nurodomas kodas GB – Jungtinė Karalystė.