Rodiklis skaičiuojamas, sumuojant visų unikalių asmenų, gavusių teigiamą diagnostinį SARS-CoV-2 tyrimo (PGR tyrimo ar antigeno testo) atsakymą, skaičių ir asmenų, kurių E025 medicininėje formoje pateiktas įrašas su TLK ligos kodais U07.2,  U07.1 arba kiti kodai, kurie gali netiesiogiai identifikuoti asmens buvusį susirgimą, skaičių.

Deklaruotas sergančių asmenų skaičius nustatomas, sumuojant visus nustatytus COVID-19 ligos atvejus (unikalius asmenis), kurių E025 medicininėje formoje nėra pažymėti TLK ligos kodai Z86.18, U07.3 ar kiti kodai, iš kurių galima netiesiogiai spręsti apie asmens pasveikimą, arba nėra registruotas E106 medicininės formos (mirties liudijimas) įrašas.  

Deklaruotas pasveikusių asmenų skaičius nustatomas, sumuojant visus nustatytus COVID-19 ligos atvejus (unikalius asmenis), kurių E025 ar E003 medicininėse formose pažymėti TLK ligos kodai Z86.18, U07.3 ar kiti kodai, iš kurių galima netiesiogiai spręsti apie asmens pasveikimą. Neįtraukiami mirę asmenys.

Statistinis sergančių asmenų skaičius nustatomas, sumuojant visus gyvus unikalius asmenis, per pastarąsias 28 dienas gavusius teigiamą diagnostinį SARS-CoV-2 tyrimo atsakymą ir jų E025 ar E003 medicininėse formose nėra pažymėti TLK ligos kodai Z86.18,  U07.3 ("pasveikimo kodai") ar kiti kodai, iš kurių galima netiesiogiai spręsti apie asmens pasveikimą.

Statistinis pasveikusių asmenų skaičius nustatomas, sumuojant visus gyvus unikalius asmenis, daugiau kaip prieš 28 dienas gavusius teigiamą diagnostinį SARS-CoV-2 tyrimo atsakymą arba E025 ar E003 medicininėse formose turinčius pažymėtus TLK ligos kodus Z86.18,  U07.3 ("pasveikimo kodai") ar kitus kodus, iš kurių galima netiesiogiai spręsti apie asmens pasveikimą.

Mirusių asmenų, kurių pagrindine mirties priežastimi nurodyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičius. Rodiklis skaičiuojamas, sumuojant visus registruotus E106 medicininės formos įrašus (unikalius asmenis), kuriuose pagrindine mirties priežastimi nurodyti TLK ligos kodai U07.1 arba U07.2. Neįtraukiamos mirtys dėl išorinių priežasčių (TLK ligos kodai yra V00-Y36, ar Y85-Y87, ar Y89, ar S00-T79, ar T89-T98).

Skelbiamas per praėjusią parą mirusių skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40%. Toks duomenų "vėlavimas" yra natūralus: pavyzdžiui, asmenims, kurie mirė vakar vakare, mirties liudijimas greičiausiai bus išrašomas jau po šios ataskaitos paskelbimo šiandien ryte.

Mirusių asmenų, kurių bet kuria mirties priežastimi nurodyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skaičius.

Rodiklis skaičiuojamas, sumuojant visus registruotus E106 medicininės formos įrašus (unikalius asmenis), kuriuose pagrindine, tiesiogine, tarpine mirties priežastimi ar kita svarbia patologine būkle nurodyti TLK ligos kodai U07.1, U07.2, U07.3, U07.4, U07.5 arba nurodyta su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) susijusi informacija. Neįtraukiamos mirtys dėl išorinių priežasčių (TLK ligos kodai yra V00-Y36, ar Y85-Y87, ar Y89, ar S00-T79, ar T89-T98).

Skelbiamas per praėjusią parą mirusių skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40%. Toks duomenų "vėlavimas" yra natūralus: pavyzdžiui, asmenims, kurie mirė vakar vakare, mirties liudijimas greičiausiai bus išrašomas jau po šios ataskaitos paskelbimo šiandien ryte.

 

Mirusių asmenų, kurių bet kuria priežastimi nurodyta COVID-19 liga arba užsikrėtusiųjų COVID-19 liga ir mirusių ne dėl išorinių mirties priežasčių per 28 dienas, skaičius.

Rodiklis skaičiuojamas, sumuojant visus registruotus E106 medicininės formos įrašus (unikalius asmenis), kuriuose pagrindine, tiesiogine, tarpine mirties priežastimi ar kita svarbia patologine būkle nurodyti TLK ligos kodai U07.1, U07.2, U07.3, U07.4, U07.5 (arba nurodyta su COVID-19 liga susijusi informacija) ir visus  E106 medicininės formos įrašus (unikalius asmenis), kuomet asmuo mirė per pastarąsias 28 dienas gavęs teigiamą diagnostinį SARS-CoV-2 tyrimo atsakymą arba E025 medicininėje formoje turėjo pateiktą įrašas su TLK ligos kodu U07.2 arba U07.1. Neįtraukiamos mirtys dėl išorinių priežasčių (TLK ligos kodai yra V00-Y36, ar Y85-Y87, ar Y89, ar S00-T79, ar T89-T98).

 

Skelbiamas per praėjusią parą mirusių skaičius yra išankstinis ir per kelias dienas padidėja apie 20–40%. Toks duomenų "vėlavimas" yra natūralus: pavyzdžiui, asmenims, kurie mirė vakar vakare, mirties liudijimas greičiausiai bus išrašomas jau po šios ataskaitos paskelbimo šiandien ryte.

Savaitinio naujų atvejų skaičiaus pokytis (išreikštas procentais) yra: ((naujų atvejų skaičius per paskutines 7 d.) atimti (naujų atvejų skaičius per ankstesnes 7 d.)) padalinta iš (naujų atvejų skaičius per ankstesnes 7 d.) padauginta iš 100%. 

Teigiamų diagnostinių tyrimų dalies pokytis (išreikštas procentais) yra: ((teigiamų diagnostinių tyrimų/testų dalis per paskutines 7 d.atimti (teigiamų diagnostinių tyrimų/testų dalis per ankstesnes 7 d.)) padalinta iš (teigiamų diagnostinių tyrimų/testų dalis per ankstesnes 7 d.padauginta iš 100%.
Skaičiuojamas kaip didesnis iš šių dviejų pandemijos dinamikos rodiklių: savaitinio naujų atvejų skaičiaus pokyčio ir teigiamų diagnostinių tyrimų dalies pokyčio. Pandemijos pagreičio rodiklis yra neigiamas, kuomet pandemija slūgsta ir teigiamas, kuomet pandemija plečiasi. Pridėjus vienetą, pandemijos pagreitis tampa apytiksliai lygus "efektyviojo R" rodikliui R(t). Rodiklis pavadintas pagreičiu, nes aprašo greičio (įvykių per laiko vienetą) kitimą laike.

Iki 2021-04-20

Rodiklis skaičiuojamas, sumuojant visų gyvų asmenų, kurie ne anksčiau nei prieš 180 dienų yra: arba pilnai paskiepyti pirma ir antra COVID-19 vakcinos dozėmis, arba yra gavę teigiamą diagnostinį SARS-CoV-2 tyrimo atsakymą, arba yra gavę teigiamą antikūnų tyrimo atsakymą, arba medicininėse formose E025 ar E003 turi ne senesnius nei 180 dienų įrašus su TLK ligos kodais U07.2 arba U07.1 (arba su kitais kodais, kurie gali netiesiogiai identifikuoti asmens buvusį susirgimą). 


Nuo 2021-04-21

Imunizacija:

Galioja (galimai imunizuoti asmenys) – laikoma, kad asmuo galimai turi specifinį imunitetą prieš SARS-CoV-2, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

 • Asmuo per paskutines 180 d. buvo dalinai vakcinuotas
 • Asmuo per paskutines 180 d. buvo pilnai vakcinuotas (skaičiuojama nuo paskutinio skiepo)
 • Asmuo per paskutines 180 d. turėjo teigiamą PGR testą
 • Asmuo per paskutines 180 d. turėjo teigiamą antigeno testą
 • Asmuo per paskutines 180 d. turėjo teigiamą antikūnų tyrimo (serologinio testo) atsakymą
 • Asmuo elektroninėje sveikatos istorijoje per paskutinius 6 mėn. E025 ar E003 medicininėse formose turėjo įrašą su bent vienu TLK ligos kodu U07.1, U07.2
 • Asmuo elektroninėje sveikatos istorijoje per paskutinius 6 mėn. E025 ar E003 medicininėse formose turėjo įrašą su bent vienu TLK ligos pabaigos kodu U07.3, U07.4, U07.5, Z86.18 (skaičiuojamas nuo pirmo įrašo datos)

Nebegalioja – laikoma, kad asmuo galimai nebeturi specifinio imuniteto prieš SARS-CoV-2, jei jis nepriskiriamas „galioja“ kategorijai ir yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

 • Asmuo kada nors buvo vakcinuotas SARS-CoV-2 vakcina
 • Asmuo kada nors turėjo teigiamą PGR testą
 • Asmuo kada nors turėjo teigiamą antigeno testą
 • Asmuo kada nors turėjo teigiamą antikūnų tyrimo (serologinio testo) atsakymą
 • Asmuo elektroninėje sveikatos istorijoje kada nors E025 ar E003 medicininėse formose turėjo įrašą su bent vienu TLK ligos kodu U07.1, U07.2, U07.3, U07.4, U07.5, Z86.18
Imunitetas nežinomas – netenkinamos dvi sąlygos aprašytos aukščiau
 


Imunizacija nėra tas pats kaip vakcinacija, kurios duomenys skelbiami atskiroje švieslentėje. „Galimos imunizacijos“ terminas taip pat įtraukia ir neskiepytus, bet per paskutinį pusmetį užsikrėtusius asmenis. Pabrėžiame žodį „galimai“, nes apie asmenų specifinį imunitetą prieš koronavirusą mes sprendžiame tik iš netiesioginių duomenų darydami daug prielaidų. Konkretaus asmens konkrečios dienos specifinis imunitetas prieš koronavirusą gali būti nustatytas tik laboratoriniais metodais.

Imunizacijos rodiklio geografinis segmentavimas turi niuansų. Visi priskyrimo savivaldybėms būdai turi savo privalumų ir trūkumų. Šiuo metu pateikiamos dvi galimybės: A) naudoti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę arba B) asmenį savivaldybei priskirti pagal Statistikos departamento COVID temoms naudojamą hierarchine schemą: pirmiausia pagal tai, kokią savivaldybę asmuo nurodė, kuomet registravosi (jei registravosi) diagnostiniam SARS-CoV-2 testui mobiliajame punkte. Jei tokios nėra, parenkama pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašęs tiriamas asmuo, savivaldybė. Jei tokios nėra, imama asmens deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvoje savivaldybė. Jei tokios nėra, priskiriama diagnostinį tyrimą užsakiusios įstaigos savivaldybė.

Svarbu suprasti, kad tai nėra teisinis ar biologinis imunizacijos apibrėžimas. Kai bus nuspręsta dėl konkrečių dienų skaičių, naudojamų galimai imunizacijai apibrėžti, tuos skaičius perkelsime ir į savo skaičiavimus ir švieslentes.

Imunizacija laikoma „nebegaliojančia“, jei minėti laiko terminai yra pasibaigę. Imunizacija laikoma „nežinoma“, jei asmuo neturi jokių dokumentuotų sąlyčių su viruso baltymais (vakcinos, teigiami testai, diagnozės).