Kaip dirbame karantino metu?

Kas keičiasi statistinių tyrimų respondentams?

 

Kas keičiasi statistinių tyrimų respondentams?

Pandemijos metu ypač svarbu stebėti ekonominius ir socialinius pokyčius, todėl statistikos surinkimas negali sustoti.

Esame dėkingi tyrimuose dalyvaujančioms įmonėms, kurios šiomis sudėtingomis sąlygomis nustatytais terminais teikia statistinius duomenis, bendradarbiauja su mūsų specialistais. Respondentų pateikti duomenys yra ypač svarbūs užtikrinant trumpojo laikotarpio statistinės informacijos kokybę, kai dar nėra prieinami administracinių duomenų šaltiniai.

Skatiname respondentus statistines ataskaitas teikti elektroniniu būdu, informuoti apie laikinai stabdomą veiklą. Įmonei laikinai sustabdžius veiklą, kviečiame pateikti statistines ataskaitas nelaukiant termino.


Plačiau: e. Statistika verslui

 Dalyvaukite Lietuvos statistikos apklausose!


Mūsų rengiamą statistiką naudoja žmonės, įmonės, nacionalinės ir savivaldos institucijos politiniams sprendimams priimti ir mūsų visų ateičiai planuoti.

Nepaprastai svarbu, kad apklausose dalyvautų kuo daugiau į jas atrinktų gyventojų. Šitaip užtikrinama statistinių rodiklių kokybė.

Gyventojams, atrinktiems dalyvauti statistiniuose tyrimuose

Šiuo metu Lietuvos statistikos departamento klausėjai pas respondentus į namus nevyksta.

Tačiau tyrime dalyvauti vis tiek būtina. Kviečiame anketas pildyti internetu arba susisiekti telefonu su laiške nurodytu klausėju.

Šiuo metu vykdomos šios gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų apklausos:

  • gyventojų užimtumo;
  • gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės;
  • vartotojų nuomonių;
  • pajamų ir gyvenimo sąlygų;
  • informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose;
  • gyventojų saugumo.

Informaciją apie gyventojų (namų ūkių) apklausas, anketų formas, apklausos būdus, klausėjų kontaktus ir pan. galite rasti svetainėje apklausos.stat.gov.lt.

Kilus neaiškumų, skambinkite darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. telefonų numeriais 8 607 94312, 8 607 94394, 8 607 51962, arba rašykite el. p. apklausos@stat.gov.lt.