Darnaus vystymosi rodikliai (XLSX)

Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“.

„Ši darbotvarkė – tai žmonėms, planetai ir klestėjimui skirtas veiksmų planas. Ja taip pat siekiama sustiprinti visuotinę taiką didesnės laisvės sąlygomis. Pripažįstame, kad visų formų skurdo visais atžvilgiais, įskaitant ypač didelį skurdą, panaikinimas yra didžiausias pasaulinis iššūkis ir būtina darnaus vystymosi sąlyga“.

Darbotvarkėje numatyta 17 tikslų ir 169 uždaviniai. Tikslai grindžiami trimis darnaus vystymosi aspektais (aplinkos, socialiniu ir ekonominiu), apimančiais skurdo, nelygybės, maisto saugos, sveikatos, tvaraus vartojimo ir gamybos, augimo, užimtumo, infrastruktūros, tvaraus gamtinių išteklių valdymo, kovos su klimato kaita, lyčių lygybės, taikios ir įtraukios visuomenės ir kitas sritis. Darnaus vystymosi rodiklių sąrašą sudaro daugiau kaip 200 rodiklių tikslams pasiekti. Dalis darnaus vystymosi rodiklių jau rengiami šalyje, kitus rodiklius numatoma rengti ateityje.

Daugiau informacijos apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir rodiklius rasite adresu: unstats.un.org/sdgs

Darnaus vystymosi rodiklių portalą rasite čia.

 

Atsakingas asmuo:
Alina Grinevičiūtė
Sklaidos, paslaugų ir bendradarbystės skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. + 370 649 72 470
El. p. dvr@stat.gov.lt


Atnaujinimo data: 2024-01-15