Lietuvos ekonominė raida   Ekonomikos globalizacijos rodikliai
     
Strategijos „Europa 2020“ tikslai ir statistiniai rodikliai   Pagrindiniai Europos ekonominiai rodikliai
     
Atviri Lietuvos finansai    

  Gyvenimo lygio rodikliai

Lyčių lygybė   Lietuvos vaikai
     
Lietuvos jaunimas    

NDR rodikliai   NPP rodiklių sąrašas


Lietuvos statistikos departamentas su ministerijomis ir kitomis institucijomis parengė nacionalinį darnaus vystymosi rodiklių sąrašą. Į sąrašą įtraukti tik Lietuvai aktualūs rodikliai. Rodikliai dekonstruoti į duomenis, nurodyti pirminių duomenų šaltiniai ir jų rengėjai.

 


2020 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybė patvirtino 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą, kuriame planuojami esminiai pokyčiai, būtini šalies pažangai užtikrinti ateinantį dešimtmetį. Planas apima visas valstybės valdymo sritis. Jo projektą rengė visos 14 ministerijų, konsultuodamosi su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei asociacijomis. Strateginiai rodikliai dekonstruoti į duomenis, nurodyti pirminių duomenų šaltiniai ir jų rengėjai.