Teminės lentelės parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 695

Atsakingas asmuo:
Aušrelė Gruštienė
Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 654 13 791