Teminės lentelės parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 695

Atsakingas asmuo:

Rūta Bitinaitė
l.e.p. Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vedėja
Tel. + 370 652 01 914