Lietuvos ekonomikos raida

Gyventojai ir socialinė statistika

 

 

Nuolatinių gyventojų skaičius

Mėnesio pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

Emigrantai ir imigrantai

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

   

Gyventojų ekonominis aktyvumas

   Tūkst.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygiai

   Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

 

Šalies ūkio¹ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ir vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija

   EUR¹ Be individualiųjų įmonių.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies ūkio¹ darbuotojų vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio ir vidutinės valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos indeksai

Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu

   Proc.¹ Be individualiųjų įmonių.
Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies ūkio¹ darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai

Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu

   Proc.¹ Be individualiųjų įmonių.
Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vartotojų kainų ir realaus darbo užmokesčio¹ indeksai

Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu

   Proc.¹ Be individualiųjų įmonių.
Pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti duomenų šaltinį.

© Valstybės duomenų agentūra, 2024