Lietuvos ekonomikos raida

Verslas

 

Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius

Sausio 1 d.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Per metus įregistruotų ir išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

Pramonės produkcijos be PVM ir akcizo pokyčiai (EVRK 2 red.)

Palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu

   Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalyje ir užsienyje atlikta statybos darbų

  Tūkst. EUR                                                                                                                                                           Proc. Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Leista statyti ir baigta statyti būstų

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos be PVM (EVRK 2 red.) pokyčiai

Palyginamosiomis kainomis, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu

   Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pramonės, statybos, prekybos ir paslaugų pasitikėjimo rodikliai

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti duomenų šaltinį.

© Valstybės duomenų agentūra, 2024