Lietuvos ekonomikos raida

Ūkis ir finansai

 

Bendrojo vidaus produkto pokyčiai

Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu

   Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

   Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos ir statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu

   Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mažmeninės degalų vidutinės mėnesinės kainos

   EUR / lNaujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Elektros energijos kainos namų ūkių vartotojams su mokesčiais ir rinkliavomis

   EUR / 100 kWhNaujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gamtinių dujų kainos namų ūkių vartotojams su mokesčiais ir rinkliavomis

   EUR / 1 GJNaujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Tarptautinė prekyba prekėmis

   Tūkst. EURNaujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Valdžios sektoriaus deficitas (–) / perteklius (+)

   Mln. EUR                                                                                                                                                                           Proc.  Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Valdžios sektoriaus pajamos

  Mln. EUR                                                                                                                                                                        Proc. Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Valdžios sektoriaus bendroji skola

Metų pabaigoje

  Mln. EUR                                                                                                                                                                           Proc.Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrosios pridėtinės vertės indeksai pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.) 2022 m.

Palyginti su 2015 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje
 

TOTAL

Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B_TO_E

Pramonė

C

Apdirbamoji gamyba

F

Statyba

G_TO_U

Paslaugos

G_H_I

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; transportas; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

K

Finansinė ir draudimo veikla

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M_N

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla; administracinė ir aptarnavimo veikla

O_P_Q

Viešasis valdymas ir gynyba; švietimas; žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R_TO_U

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos


Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti duomenų šaltinį.

© Valstybės duomenų agentūra, 2024