Kas yra pagrindiniai Europos ekonomikos rodikliai (PEER)?

Euro rodikliai ir pagrindiniai  Europos ekonominiai rodikliai (PEER)  teikia bendrą informaciją  apie euro zonos, Europos  Sąjungos ir atskirų valstybių narių ekonomiką.  Ši statistika skirta apibūdinti ekonominę ir darbo rinkos situaciją bei kainų pokyčius, kurie ypač svarbūs ekonomikos ir pinigų politikai.
 

 
    

Bendrojo vidaus produkto pokyčiai,
pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

 

 

 

 

 
     

Namų ūkių ir ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, galutinio vartojimo išlaidų pokyčiai,
pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais

 

 

 

 
     

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo pokyčiai,
pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, procentais


 

 

 

 
     

Infliacija, apskaičiuota pagal SVKI,
palyginti su praėjusių metų atitinkamu mėnesiu, procentais


 

 

 

 
   

Nedarbo lygis,
pašalinus sezono įtaką, procentais