Moterų skaičius, tenkantis 1 tūkst. vyrų metų pradžioje
 

Moterų skaičius, tenkantis 1 tūkst. vyrų, apskaičiuojamas kaip moterų ir vyrų skaičiaus santykis, padaugintas iš 1000. Didelis moterų ir vyrų skaičiaus disbalansas gali sukelti neigiamų pasekmių visuomenei, todėl pageidautina, kad populiacijos struktūra pagal lytį būtų subalansuota.