Užimtumo lygis
 

Visuomenėje darbo pasidalijimas siejamas su viešosios ir privačiosios sferų priešprieša, nes esanti darbo ir globos, mokamo ir nemokamo darbo takoskyra remiasi vyrų ir moterų hierarchija, kuri pateisina žemesnę moterų padėtį. Tai lemia prastesnę moterų padėtį darbo rinkoje, jų mažesnis užimtumo lygis, jos dirba sektoriuose, kuriuose mokama mažiau. Vienas iš ES tikslų – pasiekti, kad 2020 m. moterų ir vyrų užimtumo lygis siektų 75 proc., taip sumažinant lyčių užimtumo skirtumus.

Užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas 15–64 metų amžiaus užimtų gyventojų ir visų 15–64 metų amžiaus gyventojų santykiu.

Užimti gyventojai – 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno. Užimtais gyventojais laikomi 15 metų ir vyresni gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo.