???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Pramonės pokyčiai

  2019-05-23 (Planinis pranešimas, 2019 m. balandis)

  2019 m. balandžio mėn. visos pramonės produkcijos vertė sudarė 1,9 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su kovo mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 0,3 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 4,6 proc.), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Pagrindiniai švietimo rodikliai

  2019-05-22 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018–2019 mokslo metų pradžioje šalies mokymo įstaigose mokėsi ir studijavo 468 tūkst. mokinių ir studentų, arba beveik kas šeštas Lietuvos gyventojas. Besimokančiųjų skaičius mokymo įstaigose, palyginti su 2017–2018 mokslo metais, sumažėjo 18 tūkst., arba 3,7 proc.

 • Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

  2019-05-20 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  Eksportuotų prekių kainos 2019 m. kovą, palyginti su vasariu, padidėjo 0,3 proc., importuotų prekių – 0,5 proc.

 • Statybos įmonių darbai

  2019-05-15 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  2019 m. pirmąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 535,1 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 14 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį (nepašalinus – 40,6 proc. mažiau).

 • Pastatų statyba

  2019-05-15 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  2019 m. pirmąjį ketvirtį baigti statyti 1 763 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 13,7 proc. mažiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-05-14 (Planinis pranešimas, 2019 m. balandis)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. balandžio mėn.

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2019-05-10 (Planinis pranešimas, 2019 m. balandis)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. balandį apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,3 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

 • Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. kovo mėn.

  2019-05-10 (Planinis pranešimas, 2019 m. kovas)

  2019 m. kovą prekių eksportuota už 2,51 mlrd. EUR, importuota – už 2,66 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 154,8 mln. EUR.

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2019-05-10 (Planinis pranešimas, 2019 m. balandis)

  Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2019 m. balandį, palyginti su kovu, padidėjo 2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – sumažėjo 0,5 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų padidėjimas bei elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos kainų sumažėjimas.

 • Užimtumas ir nedarbas 2019 m. I ketv.

  2019-05-10 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  Nedarbo lygis 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo 6,5 proc. ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,7 procentinio punkto.