???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Laisvos darbo vietos

  2019-08-23 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  2019 m. antrojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 18,7 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams – 0,4 tūkst., arba 2,3 proc. mažiau nei 2019 m. pirmąjį ketvirtį ir 0,5 tūkst., arba 2,6 proc. mažiau nei prieš metus.

 • Apgyvendinimo paslaugų statistika šalyje

  2019-08-23 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  Apgyvendinimo įstaigose 2019 m. antrąjį ketvirtį apgyvendinta 1,1 mln. turistų, tai 11,6 proc. daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį. Turistų iš užsienio apgyvendinta 543,5 tūkst., arba 11,4 proc. daugiau, šalies gyventojų – 544 tūkst., arba 11,8 proc. daugiau.

 • Pramonės pokyčiai

  2019-08-23 (Planinis pranešimas, 2019 m. liepa)

  2019 m. liepos mėn. visos pramonės produkcijos vertė sudarė 1,96 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su birželio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 1,2 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 2,3 proc.).

 • Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai

  2019-08-20 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Eksportuotų prekių kainos 2019 m. birželį, palyginti su geguže, sumažėjo 1,8 proc., importuotų prekių – 1,7 proc.

 • Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose

  2019-08-19 (Planinis pranešimas, 2019 m.)

  2019 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 77 proc., interneto prieigą – 82 proc. namų ūkių, tai atitinkamai 1 ir 4 proc. punktais daugiau nei 2018 m.

 • Pastatų statyba

  2019-08-14 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  2019 m. antrąjį ketvirtį baigti statyti 1 836 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 10,6 proc. daugiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį.

 • Statybos įmonių darbai

  2019-08-14 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  2019 m. antrąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 874,1 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2,4 proc. palyginamosiomis kainomis mažiau nei pirmąjį ketvirtį (nepašalinus – 61,2 proc. daugiau).

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2019-08-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. liepa)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. liepą apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,3 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

 • Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. birželio mėn.

  2019-08-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  2019 m. birželį prekių eksportuota už 2,42 mlrd. EUR, importuota – už 2,45 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 29,8 mln. EUR.

 • Užimtumas ir nedarbas 2019 m. II ketv.

  2019-08-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  Nedarbo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 6,1 proc. ir, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 0,4 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,2 procentinio punkto.