???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Finansinių ir draudimo įmonių veikla 2017 m.

  2018-08-20 (Planinis pranešimas, 2017 m.)

  Šalies finansinės ir draudimo įmonės (be individualiųjų) 2017 m. pabaigoje buvo sukaupusios 57,3 mlrd. EUR turtą, arba 14,3 proc. daugiau nei 2016 m. pabaigoje, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose

  2018-08-17 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 76 proc., interneto prieigą – 78 proc. namų ūkių, tai 3 proc. punktais daugiau nei 2017 m., remdamasis informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Statybos įmonių darbai

  2018-08-14 (Planinis pranešimas, 2018 m. II ketv.)

  2018 m. antrąjį ketvirtį šalyje atlikta statybos darbų už 765,6 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, jų įvykdymas palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,1 proc. (nepašalinus – 69,4 proc.), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Pastatų statyba

  2018-08-14 (Planinis pranešimas, 2018 m. II ketv.)

  2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, iš viso išduotų pastatų statybą leidžiančių dokumentų (toliau – leidimai) sumažėjo 5,7 proc., iš jų gyvenamiesiems namams statyti – 2,9 proc., remdamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2018-08-13 (Planinis pranešimas, 2018 m. liepa)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2018 m. liepos mėn.

 • Skurdo rizikos rodikliai

  2018-08-13 (Planinis pranešimas, 2017 m.)

  Skurdo rizikos lygis 2017 m. šalyje siekė 22,9 proc., remdamasis pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2016 m., jis padidėjo 1 procentiniu punktu. 2017 m. apie 650 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.

 • Užimtumas ir nedarbas 2018 m. II ketv.

  2018-08-10 (Planinis pranešimas, 2018 m. II ketv.)

  2018 m. antrąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 5,9 proc. ir, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 1,3 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu – 1,1 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Lietuvos jaunimas

  2018-08-10 (Planinis pranešimas, )

  Rugpjūčio 12 d. minima Tarptautinė jaunimo diena. Ta proga Lietuvos statistikos departamentas skelbia pranešimą apie Lietuvos jaunimą.

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2018-08-09 (Planinis pranešimas, 2018 m. liepa)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. liepos mėn. apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 3,4 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei pagal vartotojų kainų indeksą (VKI) apskaičiuota infliacija, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2018-08-09 (Planinis pranešimas, 2018 m. liepa)

  2018 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,8 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.