???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Energetikos statistika 2017 m.

  2018-06-15 (Planinis pranešimas, 2017 m.)

  Bendrosios šalies kuro ir energijos sąnaudos 2017 m. sudarė 7,67 mln. tonų naftos ekviva­lentu ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 4,7 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2018-06-12 (Planinis pranešimas, 2018 m. gegužė)

  ituacijos darbo rinkoje apžvalga, 2018 m. gegužės mėn.

 • Gyvenamasis būstų fondas

  2018-06-12 (Planinis pranešimas, 2017 m.)

  2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu, gyvenamasis būstų fondas padidėjo 7,1 tūkst. būstų (0,5 proc.) ir sudarė 1,4 mln. būstų, remdamasis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazės duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2018-06-11 (Planinis pranešimas, 2018 m. gegužė)

  2018 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 2,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,2 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2018-06-11 (Planinis pranešimas, 2018 m. gegužė)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2018 m. gegužės mėn. apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 3,6 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė, nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI), praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Įmonių finansiniai rodikliai

  2018-06-11 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 19,9 mlrd. EUR, arba 11,6 proc. daugiau nei praėjusių metų pirmąjį ketvirtį ir 8,9 proc. mažiau nei 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai

  2018-06-08 (Planinis pranešimas, 2018 m. gegužė)

  2018 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Daugiausia tam įtakos turėjo degalų, avalynės, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, farmacijos gaminių kainų padidėjimas bei šilumos energijos, atliekų rinkimo paslaugų, vaisių, spirituotų gėrimų kainų sumažėjimas.

 • Darbo sąnaudų indeksas

  2018-06-08 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2017 m. ketvirčiu, vienos dirbtos valandos darbo sąnaudos pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse (įskaitant ir individualiąsias), pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 9 proc., iš jų verslo įmonėse – 8,9 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Užsienio prekyba prekėmis 2018 m. balandžio mėn.

  2018-06-08 (Planinis pranešimas, 2018 m. balandis)

  2018 m. balandžio mėn. prekių eksportuota už 2,07 mlrd. EUR, importuota – už 2,33 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,18 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,26 mlrd. EUR.

 • Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis

  2018-06-01 (Planinis pranešimas, 2018 m. I ketv.)

  2018 m. pirmąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis sudarė 9,9 mlrd. EUR, remdamasis išsamesniais verslo, mokesčių ir kainų statistikos duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.