Ataskaitinių laikotarpių, prasidėjusių nuo 2015 m. sausio 1 d., Intrastato ataskaitų formos

Pavadinimas

Forma

Teisinis pagrindas

Intrastato išvežimo ataskaitos forma

UPS–01 (PDF)

UPS–01 (PDF)

Intrastato įvežimo ataskaitos forma

UPS–02 (PDF)

UPS–02 (PDF)


Formos, skirtos Intrastato ataskaitoms pildyti ir spausdinti:


Intrastato išvežimo ataskaitos forma (UPS-01)


Ataskaitos forma, kai prekių skaičius ne
didesnis už 21 
(XLS)


Intrastato įvežimo ataskaitos forma (UPS-02)


Ataskaitos forma, kai prekių skaičius ne
didesnis už 21
 
(XLS)


Formų, skirtų Intrastato ataskaitoms pildyti ir spausdinti, instrukcija vartotojui.

Ataskaitinių laikotarpių, prasidėjusių ir pasibaigusių iki 2015 m. sausio 1 d., Intrastato ataskaitų formos

Intrastato išvežimo ataskaitos forma (UPS-01) (PDF)
Intrastato įvežimo ataskaitos forma (UPS-02) (PDF)

Formos, skirtos Intrastato ataskaitoms pildyti ir spausdinti (nuo 2013 m. liepos mėn.):


Intrastato išvežimo ataskaitos forma (UPS-01)


Ataskaitos forma, kai prekių skaičius ne
didesnis už 21
 
(XLS)


Intrastato įvežimo ataskaitos forma (UPS-02)


Ataskaitos forma, kai prekių skaičius ne
didesnis už  21
 (XLS)


Formų, skirtų Intrastato ataskaitoms pildyti ir spausdinti, instrukcija vartotojui.


Formos, skirtos Intrastato ataskaitoms pildyti ir spausdinti (iki 2013 m. birželio mėn.):


Intrastato išvežimo ataskaitos forma (UPS-01)


Ataskaitos forma, kai prekių skaičius ne
didesnis už 21
 
(XLS)


Intrastato įvežimo ataskaitos forma (UPS-02)


Ataskaitos forma, kai prekių skaičius ne
didesnis už  21
 (XLS)


Formų, skirtų Intrastato ataskaitoms pildyti ir spausdinti, instrukcija vartotojui.