Ataskaitų statistiniai formuliarai nuo 2019 m. lapkričio 25 d.

Pavadinimas

Formuliaras 

Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01(mėnesinės) statistinis formuliaras

UPS-01 (PDF)

UPS-01 (DOCX)

Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinis formuliaras

UPS-02 (PDF)

UPS-02 (DOCX)