2022 m.

2021 m. liepos 30 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-186/1B-527 buvo patvirtintos Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės, Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistiniai formuliarai (įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.)

2021 m.

2021 m. sausio 15 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-18/1B-13  pakeistos Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (pakeistas 26.18 papunktis, įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.)

2020 m.

2020 m. lapkričio 12 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-282/1B-903  pakeistos Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės.

2019 m.

2019 m. lapkričio 21 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-247/1B-1078 patvirtintos Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės.

2015 m.

2014 m. spalio 30 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-251/1B-779 buvo patvirtintos Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės ir Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) formos.

Šiuo įsakymu patvirtintos Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės ir Intrastato statistinių ataskaitų formos Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) taikomos pildant ir tikslinant Intrastato statistines ataskaitas už ataskaitinius laikotarpius, kurie prasidėjo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Pildant ar tikslinant Intrastato statistines ataskaitas už ataskaitinius laikotarpius, kurie prasidėjo ir baigėsi iki 2015 m. sausio 1 d., turi būti taikomos tuo metu galiojusios Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės ir Intrastato ataskaitų Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) formos.

2013 m.

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-185/1B-688 yra pakeistos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (pakeistas 12.1 punktas).

2013 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-154/1B-576 yra pakeistos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (pakeistas 32.22 punktas)

2012 m. gruodžio 18 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-258/1B-953 yra pakeistos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (pakeisti punktai 12.3 ir 32.18)

2012 m.

2011 m. gruodžio 30 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-290/1B-775 yra patvirtintos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės ir pakeistos išvežimo Intrastato ataskaitos ir įvežimo Intrastato ataskaitos formos UPS-01 ir UPS-02

2011 m.

2011 m. gegužės 13 d. Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-88/1B-265 yra pakeistos ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės. (NEGALIOJA)

2010 m.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. pasikeitė Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (2010, Nr. DĮ-143/1B-400) (NEGALIOJA)

2008 m.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. pasikeitė Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (2007-12-20, Nr. DĮ-290/1B-873) (NEGALIOJA)

Nuo 2008 m. lapkričio 1 d. pasikeitė Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės (2008-10-26, Nr. DĮ-187/1B-626) (NEGALIOJA)

2007 m.

2006 m. gruodžio 22 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-262/1B-879 yra pakeistos ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių priedas „Intrastato ataskaitų pateikimo vietų muitinės įstaigoje sąrašas" (NEGALIOJA)

2006 m.

2006 m. spalio 26 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-196/1B-697 yra pakeistos ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės. (Transporto rūšies kodavimas) (NEGALIOJA)

2005 m. gruodžio 28 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-298/1B-843 yra pakeistos ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės. (Neto masės teikimas) (NEGALIOJA)

2005 m.

2004 m. gruodžio 28 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-267/1B-1192 yra patvirtintos Ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės. (NEGALIOJA)

2004 m.

2003 m. gruodžio 10 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-218/1B-1057 yra patvirtintos Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitos pildymo taisyklės. (PAKEISTAS)

2004 m. gegužės 31 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-121/1B-582 yra patvirtintas šių taisyklių pakeitimas. (NEGALIOJA)

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius 2003 m. lapkričio 28 d. bendru įsakymu Nr. DĮ-202/1B-1036 patvirtino Ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis pateikimo ir priėmimo muitinės įstaigoje taisykles. (NEGALIOJA)

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius 2004 m. gegužės 28 d. bendru įsakymu Nr. DĮ-118/1B-577 patvirtino šių taisyklių pakeitimus. (NEGALIOJA)


Atnaujinimo data: 2022-01-03