Intrastato ataskaitų teikimas elektroniniu būdu:
https://intrastat.lrmuitine.lt