Klasifikatorius – duomenims grupuoti skirtas susistemintas objektų ar jų grupių (klasių) sąrašas, į kurį įeina pagal tam tikrą struktūrą sudaryti šių objektų ar jų grupių kodai, pavadinimai ir požymių aprašymai. Naudojantis juo renkami, kaupiami, grupuojami ir analizuojami duomenys, palyginami šalies ir tarptautiniu mastu. Siekiant sumažinti informacijos rengimo kaštus, užtikrinti jos palyginamumą klasifikatorių kūrimui, jų atnaujinimui, derinimui skiriamas labai didelis dėmesys. Augant technologinių informacinių priemonių galimybėms, kuriamos integruotas informacinės sistemos ir atsiranda poreikis bendrai klasifikacijos sistemai, kurią sukurti galima tik nustatyta tvarka kuriant naujus ir derinant jau naudojamus klasifikatorius.

Tarptautinių statistinių klasifikatorių sistemos diegimas Lietuvoje prasidėjo 1992 m., nes Lietuvos siekis tapti Europos Sąjungos nare mus įpareigojo susipažinti ir naudoti tarptautinius klasifikatorius statistikai rengti ir skelbti, užtikrinant jos palyginamumą ir kokybę. Integruota tarptautinių klasifikatorių sistema aprėpia ekonominius, socialinius ir kitų sričių (aplinkos, regioninius ir kt.) klasifikatorius, kurie siejami įvairiais tarpusavio ryšiais, turi perėjimo nuo vieno klasifikatoriaus prie kito saitus ir leidžia užtikrinti įvairiose statistikos srityse rengiamos statistinės informacijos palyginamumą.

Pagal 2005 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą nutarimą Nr. 247 Lietuvos statistikos departamentas įsteigė Centrinę klasifikatorių duomenų bazę (CKDB), kurioje yra kaupiami tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai, jų požymių aprašymai, informacija apibūdinanti klasifikatorius, klasifikatorių tarpusavio ryšiai, klasifikatorių tvarkytojų kontaktai. CKDB yra galimybė parsisiųsti klasifikatorius ir pagal kodą, žodį ar žodžių junginį atlikti paiešką klasifikatoriuose. CKDB sukaupta daugiau negu 30 klasifikatorių.

Dėl klasifikatorių struktūros ar jų tvarkymo ypatybių kai kurie kitų institucijų tvarkomi klasifikatoriai nebuvo įtraukti į CKDB.

CKDB tvarko Valstybės duomenų agentūros Standartų skyrius.

Tel. +370 613 31 730
El. p. klasifikatoriai@stat.gov.lt


Daugiau informacijos apie įvairių sričių tarptautinius klasifikatorius, jų kūrimą ir naudojimą, susijusias sąvokas ir kitą naudingą metodinę medžiagą galite rasti čia:


Atnaujinimo data: 2023-09-29