Lietuvos regionai (2020 m. leidimas)

Ūkis ir finansai


    Bendrasis vidaus produktas (BVP)     
    Tiesioginės užsienio investicijos     
    Kainos   
    Lietuviškos kilmės prekių eksportas   
    Savivaldybių biudžetai


  

 

 

 

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

 

 

 

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos

 

  TUI pagal šalis investuotojas 2019 m.
  Metų pabaigoje, mln. EUR

 

Iš viso

Švedija

Estija

Nyder­landai

Vokietija

Kipras

Lenkija

Danija

Iš viso

18 563,7

3 110,4

2 764,2

2 606,2

1 376,8

1 312,8

1 059,5

776,6

Sostinės regionas

13 391,5

2 892,9

2 558,0

2 322,5

743,5

856,7

352,5

172,7

Vilniaus apskritis

13 391,5

2 892,9

2 558,0

2 322,5

743,5

856,7

352,5

172,7

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

5 172,3

217,5

206,2

283,7

633,3

456,2

707,1

603,9

Alytaus apskritis

180,9

3,2

25,1

0,9

38,9

17,2

Kauno apskritis

1 797,2

99,9

76,6

220,3

330,3

17,7

83,2

101,2

Klaipėdos apskritis

1 474,8

41,6

78,0

5,3

147,5

421,7

27,7

240,0

Marijampolės apskritis

147,5

30,9

14,8

15,7

6,2

40,7

Panevėžio apskritis

397,3

8,9

42,1

8,3

43,2

0,0

81,7

Šiaulių apskritis

404,3

28,0

24,6

14,3

80,9

-

1,9

81,1

Tauragės apskritis

76,9

0,8

9,3

7,8

28,4

Telšių apskritis

513,1

1,9

-57,6

22,3

1,4

4,8

553,4

12,8

Utenos apskritis

180,4

2,2

1,6

5,7

1,9

0,8

   • – konfidencialūs duomenys.

   - − tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

   Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

 

Kainos

 

 

 

 

 

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

 

 

 

 

 

Savivaldybių biudžetai