Lietuvos regionai (2020 m. leidimas)

Įžanga

 

© G. Kakaro nuotrauka


Vienas iš pagrindinių Lietuvos plėtros tikslų – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, išlaikyti šių regionų savitumą ir tuo pat metu skatinti tolygią visos Lietuvos raidą. Pamiršti, nesulaukę reikiamo dėmesio regionai globalizacijos, informatizacijos fone gali tapti periferijomis, kurių gyventojams bus sudėtinga įveikti kylančius iššūkius, kurti darnią ir patogią aplinką. Todėl būtina pažinti šalies regionus – jų silpnąsias puses bei stiprybes, esamą situaciją ir plėtros galimybes. Toks tikslas sunkiai pasiekiamas neturint regioninės statistinės informacijos.

Leidinys, skirtas Lietuvos regionams, suteikia galimybę iš arčiau pažvelgti į apskritis ir jas sudarančias savivaldybes. Leidinyje pateikiama oficialioji statistika – regionų socialiniai demografiniai, ekonominiai, aplinkos ir kiti rodikliai. Viliamės, kad pateikta statistinė informacija, leidžianti palyginti Lietuvos regionus ir jų savivaldybes daugeliu svarbių aspektų, bus naudinga svarstant jų vystymo alternatyvas ir priimant strateginius sprendimus, planuojant valstybės ir savivaldybių biudžetų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat ekonominę plėtrą planuojantiems investuotojams, gyventojams, turistams ir visiems, norintiems išsamiau panagrinėti Lietuvos regionų situaciją ir raidos tendencijas.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame leidinyje pateikiami 2020 m. gruodžio mėn. statistiniai rodikliai. Kadangi statistinė informacija reguliariai atnaujinama, greta leidinio rodiklių pateikiame ir nuorodas į Rodiklių duomenų bazę, kurioje galite rasti pačius naujausius rodiklius ir visą jų dinamiką.

Leidinį ketiname leisti kasmet. Šiai metais planuojame naujinti ir tobulinti leidinį iki pat metų pabaigos atsižvelgdami į naujausią statistinę informaciją ir vartotojų poreikius.

Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo „Lietuvos regionuose“!

 

Leidinio PDF versija (2020 m. leidimas)