Lietuvos regionai (2022 m. leidimas)

Ūkis ir finansai


    Bendrasis vidaus produktas (BVP)     
    Tiesioginės užsienio investicijos     
    Kainos   
    Lietuviškos kilmės prekių eksportas   
    Savivaldybių biudžetai


  
 

 

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

 

 

 

 

Tiesioginės užsienio investicijos

 

      TUI pagal šalis investuotojas 2021 m.
      Metų pabaigoje, mln. EUR

 

Iš viso

Vokietija

Švedija

Estija

Nyder­landai

Honkon­gas

Latvija

Iš viso

27 109,9

5 535,7

2 985,0

2 943,5

2 412,8

1 835,2

1 570,8

Sostinės regionas

20 482,0

4 866,7

2 483,2

2 684,2

1 684,0

1 827,8

1 427,3

Vilniaus apskritis

20 482,0

4 866,7

2 483,2

2 684,2

1 684,0

1 827,8

1 427,3

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

6 628,0

669,0

501,8

259,3

728,8

7,4

143,5

Alytaus apskritis

235,4

9,7

2,7

33,2

0,5

5,2

Kauno apskritis

2 468,9

318,7

198,3

106,6

400,4

73,9

Klaipėdos apskritis

1 801,8

128,2

58,2

67,5

204,6

56,0

Marijampolės apskritis

142,2

16,0

33,1

4,6

0,4

0,1

1,3

Panevėžio apskritis

544,5

54,4

22,6

45,2

11,1

0,3

29,9

Šiaulių apskritis

512,4

120,9

34,3

24,8

75,2

4,4

Tauragės apskritis

82,0

9,1

0,8

0,1

10,1

-

0,5

Telšių apskritis

625,4

1,2

3,6

–24,7

22,8

-

–29,3

Utenos apskritis

215,4

10,8

148,4

2,1

3,7

-

1,7

         • – konfidencialūs duomenys.
         - − tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.
         Lentelėje dėl apvalinimo eilučių suma gali nesutapti.

         Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

Kainos

 

 

 

 

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

 

 

 

 

Savivaldybių biudžetai