Lietuvos regionai (2022 m. leidimas)

Lietuvos suskirstymas

 

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis suskirstymas

Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai yra apskritys ir savivaldybės. Apskritys sudaromos iš savivaldybių teritorijų, pasižyminčių socialinių, ekonominių ir etnokultūrinių interesų bendrumu.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorija yra suskirstyta į 10 apskričių ir 60 savivaldybių. Dauguma savivaldybių yra suskirstytos į mažesnius teritorinius vienetus – seniūnijas.

Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2022 m. sausio 1 d. šalyje buvo 103 miestai, 252 miesteliai, 19 094 kaimai ir 1 572 viensėdžiai (kaimų ir viensėdžių skaičius dėl įvairių priežasčių gali kisti).

 

Lietuvos Respublikos teritorijos statistinis suskirstymas

2016 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ buvo sudaryti du regionai: Sostinės regionas iš Vilniaus apskrities savivaldybių bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 yra nustatytas bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS), skirtas suderintai regioninei statistikai ES rinkti, rengti ir skleisti. Pagal 2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/2066, Lietuvai nuo 2018 m. sausio 1 d. taikomi nauji NUTS klasifikatoriaus lygmenų atitikmenys yra: 1 lygmuo – Lietuva, 2 lygmuo – Sostinės regionas bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, 3 lygmuo – apskritys.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje taikomas NUTS klasifikatorius.

Daugiau informacijos apie NUTS klasifikatorių galima rasti Eurostato svetainėje.