Atgal

Atverti Aplinkos apsaugos agentūros, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų rinkiniai


Tęsiame valstybės duomenų atvėrimą per Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą. Skelbiame apie Lietuvos atvirų duomenų portale atvertus Aplinkos apsaugos agentūros, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos duomenų rinkinius.


Aplinkos apsaugos agentūros duomenų rinkiniai:


Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros duomenų rinkinyje MTEP projektų duomenys pateikiami Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamose mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimo priemonėse finansuotų projektų duomenys.


Taip pat atvertas Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų rinkinys Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes, kuriame nurodomi einamojo mėnesio ir kaupiamieji nuo metų pradžios akcizais apmokestinamų prekių, išleistų į Lietuvos rinką, deklaruoti kiekiai ir akcizai pagal atskiras tarifines grupes ir produktų kategorijas.