Atgal

Atverti ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių, upių, kanalų ir mokiniams suteiktos socialinės paramos duomenys


Lietuvos atvirų duomenų portale atverti Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų rinkiniai.

Aplinkos apsaugos agentūros rinkinyje Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys nurodomas pavadinimas, registravimo data, redagavimo data, centro koordinatė, vandens paviršiaus plotas Lietuvos teritorijoje, identifikavimo kodas, vandens telkinio kategorijos pavadinimo kodas, ežero kvadrato numeris, ežero numeris kvadrate, ežero rūšis, vandens telkinio ilgis, vidutinis plotis, kranto linijos ilgis, upės pabaseinio arba baseino, kuriame yra vandens objektas, kodas, tiesioginės upės unikalus identifikatorius, kiti duomenys.

Rinkinyje Upių, kanalų duomenys pateikiamas unikalus identifikatorius, identifikavimo kodas, pavadinimas, vandens telkinio registravimo ir redagavimo data, vandens telkinio kategorijos pavadinimo kodas, upės pabaseinio arba baseino, kuriame yra vandens objektas, kodas, vyresniosios upės, į kurią įteka upės, unikalus identifikatorius, žiočių centro X ir Y koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje, įtekėjimo į vyresniąją upę krantas, upės įtekėjimo eiliškumas, ilgis Lietuvos teritorijoje, vidutinis daugiametis vandens debitas upės žiotyse.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rinkinyje Mokiniams suteiktos socialinės paramos duomenys pateikiama informacija pagal savivaldybę, paslaugos ir paramos tipą, mėnesį ir sumą.