Atgal

Azerbaidžano statistikos specialistų mokomasis vizitas


Lapkričio 20–23 d. Lietuvos statistikos departamente vieši Azerbaidžano statistikos tarnybos atstovai. Mokomojo vizito metu Lietuvos statistikos departamento specialistai dalijasi gerąja patirtimi įgyvendinat kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001:2015 reikalavimus. Bus aptariami kokybės politikos ir tikslų nustatymo bei įgyvendinimo, procesų ir rizikų valdymo, kokybės vadybos sistemos vidaus auditų organizavimo ir vykdymo, neatitikčių valdymo, kokybės rodiklių matavimo ir analizės, pokyčių valdymo, statistikos vartotojų nuomonių tyrimų organizavimo ir pasitenkinimo paslaugomis vertinimo, kokybės vadybos sistemos dokumentacijos rengimo bei jos aktualumo užtikrinimo ir kiti klausimai.