Atgal

Įteikti apdovanojimai už indėlį į Lietuvos statistiką


Lietuvos statistika rugsėjo 9 d. Nacionalinėje dailės galerijoje iškilmingai paminėjo 100-metį.

Renginys buvo atidarytas žodžiais iš Jungtinės Karalystės Karališkosios statistinės draugijos „Duomenų manifesto“: „Tai, kas buvo garas 19-ajame amžiuje, o nafta – 20-ajame, tai yra duomenys 21-ajame amžiuje. Tai varomoji gerovės jėga, revoliuciniai ištekliai, keičiantys socialinės ir ekonominės veiklos pobūdį, pajėgumas, skiriantis sėkmingas visuomenes nuo nesėkmingų.“

Mąstydami apie informacijos svarbą ir suvokdami statistikos įtaką valstybės valdymui bei sprendimų priėmimui kasdieniniame žmonių gyvenime, kolegos rinkosi į šventinį vakarą.

Šventės metu įvyko filmo, skirto Lietuvos statistikos 100-mečiui, premjera. Statistikų bendruomenę Ministro Pirmininko vardu pasveikino Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, jis įteikė simbolines šimtmečio giles už indėlį į Lietuvos statistiką:

  • 6 buvusiems vadovams – Kazimierui Lengvinui, Vladimirui Trukšinui, Kęstučiui Zaborskui, Petrui Gediminui Adliui, Algirdui Gediminui Šemetai ir Vilijai Lapėnienei;

  • profesoriui Stanislovui Algimantui Martišiui – Lietuvos statistikos istorijos metraštininkui, kuris, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo modernios statistikos pradininkas, skatinęs orientuotis į vakarietiškas tradicijas, išleidęs daugiau nei 100 publikacijų. Profesorius, eidamas Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto Statistikos katedros vedėjo pareigas, stengėsi, kad būtų įprasminta statistikos, kaip metodologinio taikomojo mokslo, paskirtis ir vaidmuo rengiant kvalifikuotus ekonomikos specialistus. Ir šioje auditorijoje yra daugybė jo buvusių studentų, kolegų, mininčių profesorių kaip įkvėpėją kurti ir tobulėti;

  • dienraščio „Verslo žinios“ redakcijai – laikraščiui, kuriam jau daugiau nei 2 dešimtmečius statistika – duona kasdieninė ir kuris su ja elgiasi pagarbiai ir atsakingai;

  • ekonomistui, finansų analitikui ir nuomonės formuotojui Nerijui Mačiuliui – už aktyvią ir efektyvią švietėjišką veiklą, sąžiningą požiūrį į statistiką ir jos išmanymą, gebėjimą paaiškinti skaičius žmonėms paprastai ir įtikinamai;

  • Lietuvos bankui – antrajam Lietuvos statistikos „banginiui“, rengiančiam visą Lietuvos pinigų ir finansų statistiką. Pinigų politikai kokybiška statistika už viską svarbiau;

  • Higienos institutui – vienam iš didžiausių ir atsakingiausių savo srities skaičių gamintojų, kuris pirmasis integravo gyventojų sveikatos rodiklius į bendrą valstybės statistikos sistemą – Oficialiosios statistikos portalą.