Atgal

Kaip skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis?


Reaguodama į diskusijas apie pedagogų darbo užmokestį, Valstybės duomenų agentūra pateikia informaciją apie vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumus.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas kas ketvirtį atliekant atrankinį darbo užmokesčio statistinį tyrimą pagal patvirtintą metodiką. Išrinktos į imtį įmonės (įstaigos) pateikia darbo apmokėjimo statistinę ataskaitą ir joje nurodo visų darbuotojų darbo užmokestį, dirbtas ir apmokėtas valandas, ne visą darbo laiką dirbusių darbuotojų skaičių ir kitus rodiklius.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis apskaičiuojamas bruto darbo užmokesčio lėšas dalijant iš vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus. Bruto darbo užmokestis apima tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Pajamos iš savarankiškos veiklos nėra įtraukiamos.

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius gaunamas susumavus visą darbo laiką dirbančius darbuotojus ir ne visą darbo laiką dirbančius darbuotojus, perskaičiuotus į dirbančius visą darbo laiką. Apmokėtos valandos apima visą darbuotojo darbo krūvį (įskaitant viršvalandžius, didesnį / mažesnį darbo krūvį turinčių darbuotojų laiką ir kitą apmokėtą laiką).

 


Oficialioji mokytojų darbo užmokesčio statistika apima pradinio ugdymo ir bendrojo vidurinio ugdymo (apimančio ir pagrindinį ugdymą) viešojo sektoriaus mokymosi įstaigose, dirbančių formaliojo švietimo – pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei specialiųjų poreikių mokinių – mokytojų darbo užmokesčio vidutinius dydžius.
 

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybės kontrolės vertinimo ataskaitoje „Pedagogų poreikio užtikrinimo vertinimas“ pateikta klaidinama informacija. Ataskaitos dalyje „Pagrindiniai vertinimo rezultatai“ teigiama: „Mokytojų vidutinis darbo užmokestis nuo 2019 m. kasmet didėja ir, ministerijos duomenimis, 2022 m. bruto VDU siekė 2 041,2 EUR. Rodiklis neatspindi visų mokytojų vidutinio darbo užmokesčio, nes skaičiuojamas pagal bendrojo ugdymo mokytojų ketvirtinių duomenų vidurkius, neatsižvelgiama į mokytojų užimamų etatų skaičių (1 etatas, mažiau ar daugiau nei 1 etatas), įskaitomos visos mokytojų pajamos kartu su pajamomis iš savarankiškos veiklos“. Kaip minėta – pajamos iš savarankiškos veiklos nėra įtraukiamos, o į užimamų etatų skaičių atsižvelgiama.