Atgal

Kaip skaičiuojamos kainos COVID 19 pandemijos sąlygomis?


Nuo balandžio, dėl paskelbto karantino, kainų registratoriai nesilankė fizinėse parduotuvėse. Įprastai, kas mėnesį lankydamiesi parduotuvėse, kainų registratoriai užregistruoja apie 85 proc. visų kainų. Vartojimo prekių ir paslaugų kainos, sustabdžius tradicinį kainų registravimą, buvo renkamos naudojant kitus surinkimo šaltinius: prekybos ar paslaugų įmonių interneto puslapiuose skelbiamą informaciją, skambinant telefonu ir bendradarbiaujant su prekybos įmonėmis.

Balandžio mėn. dėl karantino metu nustatytų prekybos ir paslaugų teikimo apribojimų nesurinkta apie 19 proc. kainų.

Renkant kainas prekybos interneto puslapiuose buvo atsižvelgiama, kad fizinė parduotuvė, kurioje kainos buvo renkamos tradiciniu būdu, turėtų ir internetinę parduotuvę, iš kurios gyventojai turėtų galimybę įsigyti prekes, taip pat užregistruoti tų prekių kainas, kurios buvo registruojamos praėjusį mėnesį, kad būtų išlaikytas tos pačios prekės kainos pokytis ir neturėtų įtakos prekės kokybės pasikeitimai. Tokiu būdu buvo surinkta didžioji dalis drabužių ir avalynės, būsto apstatymo, namų apyvokos įrangos ir kasdienės būsto priežiūros bei kai kurių poilsio bei įvairių prekių grupių prekių kainų.

Maisto produktų, alkoholinių gėrimų ir tabako, farmacijos gaminių kainos buvos surinktos bendradarbiaujant su prekybos įmonėmis bei pagal prekybos įmonių kataloguose ir interneto puslapiuose skelbiamą informaciją.

Balandžio mėn. buvo uždarytos asmens priežiūros, sporto bei laisvalaikio, kai kurias medicinos paslaugas teikiančios įmonės, neteiktos oro transporto, atostogų išvykų paslaugos, todėl šių paslaugų kainų buvo neįmanoma užregistruoti. Atsižvelgiant į paslaugų specifiškumą bei taikant atitinkamus kainų vertinimo metodus (vadovaujantis Eurostato pateiktomis rekomendacijomis), kainos buvo įvertintos. Prekių ir paslaugų grupės, kurių kainų indeksai ir pokyčiai yra žemesnio patikimumo, Rodiklių duomenų bazėje bus pažymėtos atitinkamu ženklu.

Remiantis Eurostato rekomendacijomis, 2020 metams nustatyti vartojimo prekių ir paslaugų „krepšelis“ bei lyginamieji svoriai vartotojų kainų indeksui bei pokyčiams apskaičiuoti ataskaitiniais metais nebuvo koreguojami.