Atgal

Kokia oficialioji statistika bus rengiama 2023-aisiais?


Lietuvos statistikos departamentas kviečia visuomenę susipažinti su Oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies projektu. Oficialiosios statistikos programa – Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms pavedamų atlikti visuomenės reikmėms ir viešajam administravimui reikalingų statistinių tyrimų metinis sąrašas.

Oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies projekte numatytus statistinius tyrimus atliks Lietuvos statistikos departamentas ir 18 kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų. Programoje numatyta atlikti apie 300 statistinių tyrimų, kurie suskirstyti į penkias sritis: demografinė ir socialinė statistika, makroekonomikos statistika, verslo statistika, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės statistika, kitų sričių statistika.

Lietuvos statistikos departamentas 2023 m.  paskelbs darbo įgūdžių ir suaugusių asmenų švietimo statistinių tyrimų, atliktų 2022 m., statistinę informaciją apie dirbančių asmenų darbo įgūdžius, skirtingoms užduotims atlikti skiriamą darbo laiką, skaitmeninių įrenginių naudojimą, įvertinti galimybę savarankiškai pasirinkti atliekamų užduočių eiliškumą ir turinį ir apie suaugusių asmenų dalyvavimą formaliajame, neformaliajame švietime ir savišvietoje.

2023 m. be kasmet atliekamų statistinių tyrimų bus atliekami kas kelerius metus vykdomi darbo užmokesčio struktūros, nedarbo išmokų gavėjų, užsienyje kontroliuojančių ir su jomis susijusių šalies įmonių pagrindinių statistinių rodiklių, mažmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties, atliekų susidarymo ir tvarkymo žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje statistiniai tyrimai, tai pat vienkartiniai pensijos ir dalyvavimo darbo rinkoje ir nepriteklių perėjimo iš kartos į kartą, su būstu susijusių sunkumų ir energijos vartojimo efektyvumo statistiniai tyrimai.


Kviečiame išsakyti savo nuomonę ir siūlymus dėl 2023 m. numatytos rengti oficialiosios statistikos – rodiklių, jų dimensijų, teritorinio lygmens, sklaidos būdų ir pan. Atsižvelgdami į finansines galimybes bei galiojančius teisės aktus, svarstysime galimybes įgyvendinti pateiktus pasiūlymus. Laukiame Jūsų pasiūlymų iki rugpjūčio 1 d. el. paštu laura.markune@stat.gov.lt.

 

Oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies projektas (XLSX)