Atgal

Lietuva prisidės prie Europos statistikos strategijos kūrimo


Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė išrinkta Europos statistikos sistemos komiteto partnerystės darbo grupės nare.

Ši darbo grupė užtikrina Europos statistikos sistemos komiteto (ESSC), kuris yra aukščiausias Europos statistikos sistemos vadovavimo ir sprendimų priėmimo organas, veiklą. Darbo grupė teikia Komitetui siūlymus dėl strateginių ir einamųjų darbų bei galimų problemų sprendimų, susijusių su visos Europos statistikos rengimu, koordinuoja Nacionalinių statistikos tarnybų ir Eurostato bendradarbiavimą, teikia pasiūlymus, idėjas Komitetui, rengia Komiteto susitikimų darbotvarkes ir dokumentų projektus.

„Priklausyti šiai grupei, tai reiškia aktyviai dalyvautu formuojant statistikos strategiją Europos mastu, prisidėti prie esminių klausimų sprendimų, kurie vėliau susisieja ir su nacionalinėmis statistikos tarnybomis. Tai galimybė pateikti savo idėjas, kaip pagerinti statistikos rengimą ir iškelti Europos statistikos sistemos  aktualiausias problemas. Taip pat tai šalies statistikos institucijos pripažinimas ir geras įvertinimas“, – kalbėjo departamento direktorė J. Petrauskienė.   

Partnerystės darbo grupei priklauso aštuoni Nacionalinių statistikos tarnybų vadovai ir du Europos statistikos tarnybos (Eurostato) atstovai. Narius į Parterystės darbo grupę išrenka Nacionalinių statistikos tarnybų vadovai. Kadencija trunka dvejus metus. Darbo grupei šiuos metu vadovauja Lenkijos statistikos tarnybos vadovas.