Atgal

Lietuviai dalinasi savo patirtimi, kaip atlikti gyventojų surašymus


Vasario 22–24 d. Lietuvos statistikos departamentas vedė virtualų seminarą kolegoms iš Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos ir Ukrainos. Seminaro tikslas buvo pasidalyti patirtimi ir padėti kolegoms atlikti gyventojų ir būstų surašymus.

Buvo aptarta teisinė bazė, komunikacija ir viešinimas, sklaida, dokumentavimas, metaduomenys ir archyvavimas, taip pat kokybės valdymas, įvairios metodikos, kurias Europos šalys patvirtino 2020 m. gyventojų ir būstų surašymo ture. Taip pat apžvelgta pasaulinė bei regioninė patirtis ir taikytos elektroninių duomenų rinkimo technologijos (internetas, CAPI, CATI, GIS ir kt.) gyventojų ir būstų surašymuose. Pristatyta Statistikos departamento patirtis (registrų naudojimas). Buvo aptarti paramą gaunančių šalių tyrimai, susiję su gyventojų surašymų rengimu ir vykdymu jų šalyse.

Seminaras yra dalis programos „Statistika per Rytų partnerystę (STEP)“.