Atgal

Lietuvos statistikos ekspertai tęsia bendradarbiavimą su Azerbaidžano statistikos tarnybos kolegomis Dvynių projekte


Jungtinis Suomijos statistikos tarnybos (pagrindinis projekto vykdytojas), Lietuvos ir Nyderlandų statistikos tarnybų (jaunesnieji projekto partneriai) konsorciumas laimėjo atranką Dvynių projektui Azerbaidžane vykdyti. Apie tai oficialiu laišku buvome informuoti balandžio 14 d.

Šio dvejų metų trukmės projekto tikslas yra stiprinti kolegų gebėjimus rinkti, apdoroti, harmonizuoti, analizuoti ir skelbti verslo statistiką, įvertinant privataus sektoriaus ir smulkaus verslo veiklą Azerbaidžane.

Lietuvos statistikos departamento patirtis pereinant iš planinės į rinkos ekonomiką ir tuo metu vykusius pokyčius statistikoje prisidės harmonizuojant procesus renkant, analizuojant, rengiant ir platinant verslo statistiką Azerbaidžane.

Bendradarbiavimas su Azerbaidžano valstybiniu Statistikos komitetu tęsiasi nuo 2008 m. Nuo tada perduotos žinios ir keistasi gerąja patirtimi su kolegomis įvairiose statistikos srityse: neapskaitytos ekonomikos, energetikos, trumpalaikės ir verslo statistikos, metodologijos, kokybės ir standartų taikymo. Š. m. sausio mėn. baigėsi dvejus metus trukęs projektas, kuriame Lietuvos statistikos departamento ekspertai buvo pagrindiniai konsultantai, delegavę vieną ilgalaikį ekspertą ir penkis trumpalaikius ekspertus. Jų darbas buvo puikiai įvertintas baigiamojoje konferencijoje Baku, kurioje dalyvavo Departamento generalinė direktorė J. Petrauskienė.