Atgal

Nauja kokybė valstybės duomenų valdyme: Statistikos departamentas tapo Valstybės duomenų agentūra


Seimui šiandien pritarus Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymui, Statistikos departamentas tampa Valstybės duomenų agentūra. Naujoji agentūra bus atsakinga ne tik už oficialiosios statistikos rengimą, bet ir už kokybišką papildomų duomenų sutelkimą ir panaudojimą priimant valstybei svarbius sprendimus. Anot finansų ministrės Gintarės Skaistės, nuo šiol visi valstybės duomenys bus kaupiami vienose rankose – Valstybės duomenų agentūroje – todėl dar patogiau, operatyviau ir suprantamiau pateikiami ne tik valstybinėms institucijoms, bet ir visuomenei. 

„Šiandien priimtu sprendimu iš esmės keičiamas Lietuvos duomenų valdymas, sukuriami papildomi instrumentai duomenų surinkimui ir kokybiškam panaudojimui. Statistikos departamentas įgauna naujų uždavinių ir įrankių tapdamas efektyvesne ir operatyvesne Valstybės duomenų agentūra, kuri apjungs skirtingus įvairių valstybės institucijų duomenis vienose rankose. Toks pokytis sudarys žymiai platesnes galimybes remtis duomenimis priimant politinius sprendimus“, – sakė finansų ministrė.

Priimtais įstatymo pakeitimais įtvirtinamas naujas požiūris valstybės duomenų valdymui ir jų tvarkymo reguliavimui, mažinama administracinė našta duomenis teikiančioms institucijoms, užtikrinamas lankstesnis renkamų duomenų panaudojimas viešajame sektoriuje, taip pat greitesnis duomenų dalijimasis tarp valstybinių duomenų sistemų.

Naujoji valstybės duomenų ekosistema leidžia skirtinguose registruose ir informacinėse sistemose kaupiamus duomenis greitai surinkti, sujungti ir vizualizuoti atsižvelgiant į sprendžiamą klausimą. Nors pati ekosistema yra uždara ir naudojama tik viešojo sektoriaus institucijų analitikos uždaviniams, ji sudarys galimybę sparčiau atverti duomenis, sudaryti sąlygas pakartotiniam viešojo sektoriaus duomenų panaudojimui. Tai turės įtakos ir oficialiajai statistikai. Ji ir toliau bus skelbiama Oficialiosios statistikos portale, tačiau, tikėtina, bus detalesnė ir aktualesnė.

„COVID-19 pandemija, neteisėta imigracija – krizės, kurios parodė, kokie svarbūs jų suvaldyme yra duomenys. Duomenys valstybės institucijoms padėjo priimti savalaikius ir tikslius sprendimus suvaldant ekstremalias situacijas, vertinant krizių poveikį įvairioms visuomenės grupėms, rengiant paramos mechanizmus labiausiai nukentėjusioms sritims. Priimtas įstatymas leis užtikrinti, kad kaupiamus duomenis bus galima naudoti ne tik valdant ekstremalias situacijas, bet ir kitose valstybei svarbiose srityse, o tai savo ruožtu sudarys galimybes priimti pagrįstus, savalaikius ir ekonomiškai efektyvius sprendimus“, – teigia Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė.

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas įsigalios  nuo 2023 m. sausio mėn. Įstatyme taip pat apibrėžiamos duomenų teikėjų – respondentų pareigos, statistinių duomenų teikimo būdai, statistinių duomenų šaltinių apimtis išplėsta privačių įmonių kaupiamais didžiaisiais duomenimis.


Kontaktinė informacija:
Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. +370 633 67 105
El. p. info@stat.gov.lt