Atgal

Pasirašyta bendradarbiavimo su VILNIUS TECH sutartis


Gruodžio 14 d. Valstybės duomenų agentūra ir VILNIUS TECH sudarė bendradarbiavimo sutartį – penkių metų įsipareigojimą pasirašė Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė ir VILNIUS TECH rektorius prof. Romualdas Kliukas.

Sutarties pagrindu bus vykdomas bendradarbiavimas mokslo, švietimo ir socialinės partnerystės srityse: rengiant ir vykdant mokslinius tyrimus, inicijuojant ir įgyvendinant bendrus projektus, keičiantis informacija, organizuojant VILNIUS TECH studentų praktiką, dalyvaujant mokslinėse praktinėse konferencijose ir seminaruose ir kt.

„Su VILNIUS TECH ryšius palaikome jau kurį laiką, todėl labai džiaugiuosi, kad dar šiemet tarpusavio bendradarbiavimą įtvirtinome oficialia sutartimi. Svarbu pastebėti, kad universitetas ruošia įvairių sričių – matematikos, informacinių sistemų, IT, programų inžinerijos ir kt. – specialistus, kurie galėtų realizuoti save viešajame sektoriuje, kurdami pridėtinę vertę valstybei. Tikimės, kad bendrų projektų metu studentams atskleisime plačią Valstybės duomenų agentūros atliekamų veiklų apimtį ir sudominsime išbandyti savo jėgas pas mus“, – teigė dr. Jūratė Petrauskienė. 

Valstybės duomenų agentūra sutartimi įsipareigoja informuoti VILNIUS TECH apie specialistų poreikį, kviesti universiteto darbuotojus dalyvauti seminaruose ir specialistų tobulinimo kursuose, organizuoti studentų praktikas ir pažintines ekskursijas, esant poreikiui ir galimybei, teikti rekomendacijas ar vadovauti studentams rengiant akademinius darbus, prisidėti prie studijų programų tobulinimo ar naujų programų kūrimo, skaityti paskaitas studentams aktualiomis temomis.

Atitinkamai, VILNIUS TECH įsipareigoja informuoti Valstybės duomenų agentūrą apie naujas studijų programas, atsižvelgti į agentūros siūlomas tematikas rengiant studijų programas ir studijų baigiamuosius darbus, siųsti studentus į agentūros organizuojamas pažintines ekskursijas, informuoti apie mokslines konferencijas, kviesti agentūrą dalyvauti Karjeros dienose, informuoti studentus apie karjeros ir praktikos galimybes agentūroje.