Atgal

Seime aptartas administracinės naštos mažinimas


Gruodžio 18 d. Valstybės duomenų agentūros generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė ir Metodologijos ir duomenų mokslo grupės vadovas Tomas Rudys dalyvavo LR Seime vykusioje konferencijoje „Administracinės naštos mažinimas: ar verta dubliuoti statistines ataskaitas?“. Diskusijoje taip pat pasisakė Vyriausybės, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos, „Sodros“ atstovai.

Konferencijos įrašą galima peržiūrėti čia.

Valstybės duomenų agentūra nuosekliai įgyvendina Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politiką ir Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme nustatytus administracinės naštos mažinimo principus. Šiuo metu administraciniai duomenys yra naudojami 73 proc. statistikos tyrimų, 57 proc. iš jų – neapklausiant respondentų.  

„Visi statistiniai tyrimai yra vykdomi įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šiuo metu turime 295 tyrimus, iš kurių ES teisės aktai reglamentuoja apie 90 proc. Reglamentavimas apibrėžia ne tik statistinių rodiklių pobūdį, bet ir jų detalumą. Kiekvienas statistinis tyrimas apima aibę rodiklių, reikalingų priimti tam tikrus sprendimus. Pavyzdžiui, BVP skaičiuojamas iš daugybės statistinių tyrimų rodiklių, kurie gaunami naudojant administracinius ir kitus duomenų šaltinius“, – atliekamus tyrimus komentavo T. Rudys. 

Išsamias skaidres apie oficialiosios statistikos rengimo principus rasite čia.

Statistiniai duomenys, reikalingi oficialiajai statistikai rengti, renkami iš ūkio subjektų ir gyventojų tik tais atvejais, kai duomenys administraciniuose šaltiniuose atsiranda per vėlai, reikiamų duomenų apibrėžtys (apimtis) neatitinka oficialiosios statistikos reikalavimų, statistiką reglamentuojantys teisės aktai nustato detalesnį klasifikavimą, reikiamų duomenų nėra arba jų kokybė yra nepakankama. Pavyzdžiui, pagal esamą reglamentavimą metinės finansinės ataskaitos turėtų būti pateikiamos iki gegužės mėnesio pabaigos, tačiau birželio 1 d. būna pateikta tik apie 66 proc., iki liepos 10 d. – apie 80 proc. visų metinių finansinių ataskaitų. To nepakanka statistinei informacijai, atitinkančiai teisės aktų nustatytus kokybės reikalavimus, parengti.

Nepaisant augančių statistinės informacijos poreikių valstybėje ir visuomenėje, statistinės atskaitomybės našta pastaraisiais metais sumažėjo daugiau nei 0,5 mln. eurų. Reikšmingą įtaką tam turėjo ketvirtinės finansinių įmonių rodiklių statistinės ataskaitos (F-01) atsisakymas 2021 m., kada buvo pereita prie naujų duomenų šaltinių ir pritaikyti matematinio modeliavimo metodai. Šiais metais numatoma statistinės atskaitomybės naštą sumažinti ne mažiau kaip 15 tūkst. eurų.

Statistinės atskaitomybės naštos mažinimas yra ne tik oficialiąją statistiką rengiančios institucijos, bet ir administracinių duomenų tvarkytojo bei duomenų teikėjų sutelkto darbo rezultatas. Valstybės duomenų agentūra yra pasirengusi bendradarbiauti ir ieškoti sprendimų, įgalinančių šių duomenų efektyvų panaudojimą valstybės ir visuomenės reikmėms.