Atgal

Siekiama įteisinti naują valstybės duomenų valdymo ir naudojimo modelį


Vyriausybė pritarė naujajam Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo projektui, kuris sukurs prielaidas duomenų valdysenai šalyje ir išplės paties Lietuvos statistikos departamento vaidmenį ir funkcijas. Lietuvos statistikos departamentas taps Valstybės duomenų agentūra, dalyvaujančia formuojant valstybės politiką oficialiosios statistikos valdymo ir valstybės duomenų valdysenos srityse.

Iki šiol buvęs teisinis reguliavimas nesudarė sąlygų lanksčiai panaudoti viešajame sektoriuje kaupiamų duomenų. Valstybėje nėra vienos institucijos, kuri turėtų įstatymu reglamentuotas teises ir funkcijas, susijusias su valstybės duomenų valdymu, tvarkymu ir naudojimu. Duomenys yra izoliuoti atskirose informacinėse sistemose, o dalijimasis jais bendriems ar atskirų institucijų analitiniams uždaviniams spręsti yra apsunkintas. Todėl valstybė, disponuodama didžiulės apimties ir vertės duomenimis, negali teisiškai panaudoti šių duomenų spręsdama įvairius uždavinius ir priimdama sprendimus.

Lietuvos statistikos departamentas valdo galingą technologiją ir turi žmones, išmanančius, kiek daug galima nuveikti su duomenimis. Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema jau leido operatyviai rinkti, apdoroti ir skelbti COVID-19, nelegalios migracijos, karo pabėgėlių duomenis.

 

Supaprastinta įstatymo projektu siekiama įteisinti koncepcija
 


Vyriausybei pritarus, teisės akto projektas „keliauja“ į Seimą. Tikimės sklandžios kelionės ir jau planuojame naujus darbus!

 

Kontaktinė informacija

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius
Tel. (8 689 76 725)
El. p. info@stat.gov.lt