Atgal

Statistikos duomenų surinkimas COVID-19 metu ne tik kelia iššūkius, bet ir atveria naujas galimybes Baltijos šalių tarnyboms


Gegužę vyko kasmetinis Estijos, Latvijos ir Lietuvos statistikos vadovų susitikimas, šįkart dėl karantino organizuotas internetu.

Visos trys šalys, kaip ir kitos Europos valstybės, turi sunkumų apklausdamos gyventojus, todėl siekiama legaliais būdais gauti leidimą naudoti gyventojų mobiliųjų telefonų numerius. Susirūpinimą kelia ir verslo statistikos kokybės užtikrinimas.

Lietuvoje dėl kainų registravimo susitarta su didžiaisiais prekybos centrais, kad kainos šiuo laikotarpiu būtų teikiamos nuotoliniu būdu, taip pat vis didesnė dalis kainų nuskaitoma iš interneto. Be einamųjų projektų Lietuvos statistikos departamentas ėmėsi lyderystės diegiant visuotinę internetinę savanorišką apklausą kylantiems COVID-19 viruso židiniams nustatyti. Kol kas šios anketos pildymas neprasidėjo, nes susirgimų mažėja, bet įdirbis gali būti naudingas ateities krizėms spręsti.

Estijoje sudaryta galimybė apklausti gyventojus per Skype. Be to, gyventojų judėjimui stebėti naudojami mobiliųjų operatorių pagal sutartis teikiami duomenys. Tokiu būdu pagal savaitės dienas galima matyti, kiek žmonių praleidžia didžiąją laiko dalį pagrindinėje savo buvimo vietoje, kokie susibūrimai yra parkuose ir pažintiniuose takuose. Estijoje didesnis dėmesys nukreiptas į eksperimentinę statistiką, t. y. tokią, kuri neįvardyta kaip oficialioji, tačiau šiuo periodu gali būti itin naudinga visuomenei, pvz., darbo rinkos pokyčiai.

Latvijoje dar iki karantino susitarta su Mokesčių biuru dėl apsikeitimo duomenimis, tai leidžia kasdien jungtis prie Verslo registro ir naudoti administracinius verslo duomenis. Kainos registruojamos įprastu būdu, lankantis parduotuvėse.

COVID-19 privertė dar rimčiau svarstyti platesnio administracinių duomenų šaltinių panaudojimo priemones. Svarstytinas siūlymas organizuoti bendrus Baltijos ir Šiaurės šalių statistikos tarnybų vadovų pasitarimus, nes pastarosios turi didelius administracinius šaltinius ir galėtų pasidalyti gerąja patirtimi.

Spalį numatomo Baltijos šalių statistikos vadovų posėdyje siūloma aptarti šiuos klausimus: duomenų valdymas (angl. Data stewardship), komunikacijos pokyčiai krizių metu, surašymo klausimai, eksperimentinė statistika, naujosios technologijos socialinėje statistikoje.