Atgal

Valstybės duomenų agentūra tampa kompetentinga įstaiga įgyvendinant Duomenų valdymo aktą


2023 m. rugsėjo 20 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl reglamento (ES) 2022/868 įgyvendinimo“. Nutarimas priimtas įgyvendinant 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/868 dėl Europos duomenų valdymo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1724 (Duomenų valdymo aktas).

Duomenų valdymo aktas sukurtas siekiant didinti pasitikėjimą duomenimis ir jų prieinamumą, įveikti technines pakartotinio duomenų naudojimo kliūtis. Visos Europos Sąjungos lygmeniu siekiama plėsti skaitmeninę vidaus rinką ir kurti patikimą bei saugią duomenų ekonomiką, kuri bus naudinga įmonėms, tyrėjams, viešosioms įstaigoms ir plačiajai visuomenei.

Vadovaujantis Reglamentu, Valstybės duomenų agentūra paskirta kompetentinga įstaiga pagal Reglamento (ES) 2022/868 7 straipsnio 1 dalį ir bendru informaciniu punktu pagal 8 straipsnio 1 dalį, jai pavesta atlikti kompetentingos įstaigos ir bendro informacinio punkto funkcijas, numatytas 7 straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse.

Valstybės duomenų agentūra, kaip Vyriausybės paskirta kompetentinga įstaiga, įsipareigoja teikti reikiamą pagalbą, kuri apima techninės paramos teikimą, užtikrinant saugią duomenų tvarkymo aplinką, rekomendacijas ir techninę paramą, kaip geriausiai struktūrizuoti ir saugoti duomenis, taip pat techninę paramą siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi išsaugant informacijos privatumą, konfidencialumą, integralumą, prieinamumą ir kt.

Valstybės duomenų agentūrai pavesta atlikti ir bendro informacinio punkto funkcijas – priimti užklausas ar prašymus dėl duomenų pakartotinio naudojimo, elektroninėmis priemonėmis pateikti registrų sąrašą, kuriame galima atlikti paieškas ir kuriame pateikiama visų prieinamų duomenų išteklių apžvalga.