Atgal

Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema pradeda veikti


Lietuvos statistikos departamentui paskelbus išsamius COVID-19 statistikos duomenis iš Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS), kuriai įgalinti įsigyta gatava duomenų valdymo platforma, kilo susidomėjimas pačia sistema ir jos įsigijimo detalėmis.

Kas yra VDV IS?

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos tikslas – gatavos duomenų valdymo platformos pagrindu sukurti bendrą erdvę, kurioje būtų apimtas visas duomenų valdymo ciklas ir užtikrintas duomenų prieinamumas valstybės reikmėms, efektyvūs mainai tarp institucijų ir dalijimasis su verslu bei mokslu, kuriant bendrąjį gėrį.

Naujai diegiama VDV IS leidžia apdoroti įvairaus formato didelės apimties duomenis, o tai įgalina sprendimų priėmėjus greičiau reaguoti į situaciją.

Kodėl ir kaip atsirado VDV IS?

Jau ir seniau statistikai rengti trūko duomenų šaltinių, kurie leistų parengti operatyvią ir detalią informaciją. COVID-19 pandemijos metu ši problema buvo apnuoginta ir tapo akivaizdu, kad su duomenų valdymu valstybėje yra problemų.

2020 m. gegužės 27 d. LR Vyriausybės pasitarime Ekonomikos ir inovacinjų viceministras pristatė klausimą „Dėl įrodymais grįstų sprendimų duomenų tvarkymo“. Iš to sekė keli esminiai pavedimai.

Sveikatos apsaugos ministerijai – pakeisti COVID-19 stebėsenos informacinės sistemos nuostatus ir nustatyti, kad šios sistemos valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos statistikos departamentas.

Pirkimo sąlygas pagal įgaliojimą rengė ir pirkimą atliko VšĮ Centrinė perkančioji organizacija, techninę specifikaciją parengė Lietuvos statistikos departamentas, konsultuodamasis su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir naudodamasis viešai prieinama informacija, kurios yra pakankamai tokiam dokumentui parengti. Kvalifikaciniai reikalavimai buvo numatyti minimalūs tokio pobūdžio pirkimui. Prieš paskelbiant pirkimą, techninė specifikacija buvo paviešinta CVP IS potencialių tiekėjų pastaboms.

Pavedime buvo nurodyti būtinieji poreikiai, pagal kuriuos ir rengta techninė specifikacija. Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimai formuluoti gana apibendrintai nebuvo detalizuota, funkcionalumai įvardyti ir aprašyti pagal standartinį duomenų valdymo ciklą. Patirties specifikuojant reikalavimus tokio pobūdžio sistemoms Lietuvos statistikos departamentas turi pakankamai, nes duomenų surinkimas ir informacijos gamyba yra pagrindinė šios institucijos paskirtis.

Pirkimo sąlygose buvo numatyta, kad „[į]galiotoji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas“. Ekonominio naudingumo vertinimas šiam pirkimui nebuvo taikomas. Iš visų 86 specifikacijoje įvardytų reikalavimų pademonstruoti tiekėjas turėjo bent 14 iš 19 numatytų demonstracijos procedūroje. Pirkime pasiūlymus pateikė du tiekėjai.

Kuo tai bus geriau statistikai ir Valstybei?

Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse pandemijos metu dar garsiau imta kalbėti apie valstybės duomenų valdytojus – ūkvedžius (data stewards). Duomenų ežerus pradėjo kurti Estijos, Nyderlandų ir kitų šalių statistikos tarnybos. Įgalinti duomenis ir jų sąsajumą raginama ir Europos duomenų strategijoje.

Gatavas duomenų valdymo platformas COVID-19 pandemijos duomenims suvaldyti įsigijo Jungtinė Karalystė, Prancūzija, JAV, Kolumbija, kitos Europos ir pasaulio šalys. Tokie sprendimai leidžia išvengti šalims labai ilgo, brangaus ir sudėtingo unikalių informacinių sistemų kūrimo, kuris anaiptol ne visada būna sėkmingas.

Sėkmės pavyzdys – Lietuvos statistikos departamento paskelbti COVID-19 pandemijos duomenys pagal savivaldybes, kurie iki šiol nebuvo niekur teikiami. Tam, kad būtų publikuoti 26 operatyvūs rodikliai, buvo panaudoti 3 duomenų teikėjų duomenys. Duomenų valdymo ir informacijos publikavimo procesas visiškai automatizuotas ir skaidrus. Be to, yra galimybė teikti tvarkingus ir metodologiškai aprašytus atviruosius duomenis, kurie labai reikalingi analitikams.

Sistema kol kas veikia ne pilnu pajėgumu, kol kas pirmenybė teikiama pandemijos duomenų integracijai. Priimami analitikai, derinami sistemos nuostatai ir duomenų metaaprašai su duomenų teikėjais.

Kilus klausimams, turėdami pasiūlymų, kreipkitės el. paštu VDV@stat.gov.lt.