Atgal

Viešasis prekių aukcionas


Valstybės duomenų agentūra (toliau – agentūra) skelbia naudoto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio valstybės turto (toliau – turtas) pardavimo viešą aukcioną.
 

Aukciono organizatorius (rengėjas): Valstybės duomenų agentūra.
Aukcionas vyks: Gedimino pr. 29, Vilnius (2 aukšto Didžioji salė). Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas.

Aukciono data ir laikas:

Aukciono pradžia – 2023 m. rugsėjo 26 d. 9.30 val.
Pirmajame aukcione neparduotas Turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione, kuris vyks 2023 m. spalio 10 d. 9.30 val., Gedimino pr. 29, Vilnius (2 aukšto Didžioji salė).  

Parduodamo Turto sąrašą ir pradines pardavimo kainas rasite čia.

Aukcione parduodamo turto apžiūra:
Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu: Gedimino pr. 29, Vilnius rugsėjo 20–22 d. (pakartotinai – spalio 4–6 d.) 9.00–12.00 val., paskambinus nurodytais kontaktiniais telefonais ir susitarus. Tikslų apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto telefonu.

Vytautas Jurevičius, Valstybės duomenų agentūros Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, mob. tel. 8 699 15 276, el.  p. Vytautas.Jurevicius@stat.gov.lt, atsakingas už parduodamą ūkinį inventorių;

Vilius Makuška, Valstybės duomenų agentūros Informacinių technologijų skyriaus specialistas, mob.  tel. 8 610 41 172, el.  p. Vilius.Makuska@stat.gov.lt, atsakingas už parduodamą kompiuterinę techniką.


Dalyvių registracija ir bilietų išdavimas:

  1. Aukciono dalyvių ir žiūrovų registravimas, bilietų išdavimas pateikus asmens dokumentą bus pradėtas vykdyti aukciono dienomis 9.00–9.30 val. adresu Gedimino pr. 29, Vilniuje (2 aukšto Didžioji salė).
  2. Bilietai išduodami nemokamai, pasirašytinai pas aukciono sekretorių.


Dalyvavimo aukcione sąlygos:

  1. Aukcione (aukcionuose) gali dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – aukciono dalyviai).
  2. Aukciono dalyviui bus išduotas aukciono dalyvio bilietas su atitinkamu registracijos numeriu.
  3. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 proc. pradinės pardavimo kainos.
  4. Aukcionas įvyks, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.
  5. Už aukcione įsigytą Turtą atsiskaitoma tik pavedimu į agentūros naudojamą sąskaitą LT184040063610000124, pažymint „Už aukcione įsigytą turtą (turto pavadinimas)“. Už aukcione įsigytą Turtą laimėtojas atsiskaito per 3 (tris) darbo dienas aukcionui pasibaigus ir jį pasiima (iš tos vietos, kur vyko Turto apžiūra) savo jėgomis bei savu transportu nedelsdamas po apmokėjimo (darbo valandomis). Agentūra nupirkto turto saugojimo paslaugų neteikia.
  6. Aukcione įsigyto turto nuosavybę liudijantis dokumentas – turto Perdavimo–priėmimo aktas. Aukcione įsigytas turtas savininkui bus atiduotas tik pastarajam atlikus visus atsiskaitymus su agentūra. Agentūra kasos neturi ir grynųjų pinigų įmokų nepriima.
  7. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione, privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (taikytina nuostata fiziniam asmeniui) ir (ar) įgaliojimą atstovauti įmonei (taikytina nuostata juridiniam asmeniui). Įgaliojimo nereikalaujama jei įmonei atstovauja vadovas (privalomas dokumentas (originalas), liudijantis tokias pareigas).
  8. Agentūra neatsako už aukcione parduodamo Turto kokybę, prekinę išvaizdą ar jo funkcines savybes (tinkamumą naudoti) ir iš pirkėjų pretenzijų nepriims. Turtas gali būti neveikiantis. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione patvirtina, kad sutinka su visomis dalyvavimo aukcione sąlygomis, apžiūrėjo Turtą iki Turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl Turto būklės ir (ar) kokybės neturi.