Atgal

Virtualieji mokymai statistikos rengimo ir sklaidos kokybės tobulinimo klausimais pagal Rytų partnerystės programą (STEP)


2020 m. rugsėjo 30–spalio 2 d. vyksta regioninės programos įgyvendinimo Rytų partnerystės šalyse („Statistics through Eastern Partnership“) mokymo kursai Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos statistikų tarnybų atstovams, kurių metu Lietuvos statistikos departamento specialistai ir Prancūzijos Nacionalinio statistikos ir ekonomikos tyrimų instituto (INSEE) ekspertas konsultavo statistikos rengimo ir sklaidos kokybės tobulinimo šalyse partnerėse klausimais.

Visos partnerių nacionalinės statistikos institucijos skiria didelį dėmesį kokybės politikos klausimams, tačiau kokybės užtikrinimo procedūros yra išvystytos nevienodai.

Šie kursai skirti nacionalinių statistikos institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su kokybės vadyba, bei kitiems oficialiosios statistikos rengėjams ir apima šias sritis: kokybės terminologija, procesų kartografavimas, bendrasis statistinės veiklos procesų modelis (angl. Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)), kokybės užtikrinimo priemonės, standartai (ISO), Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimas.

Šių mokymų metu bus pristatyta Lietuvos ir Prancūzijos patirtis ir geroji praktika, siekiant parodyti skirtingus kokybės valdymo būdus ir metodus.  Bus kalbama apie šalių partnerių gerąją patirtį ir numatyti tolesni žingsniai, padėsiantys šalims partnerėms pagerinti kokybės valdymą.

2020 m. lapkričio 17 d. planuojama surengti apskritojo stalo diskusiją, siekiant aptarti šalyse partnerėse po mokymų pasiektus rezultatus.