Atgal

Vyko virtualusis susitikimas su Rytų partnerystės šalimis


Birželio 23 d. pagal Statistika įgyvendinant Rytų partnerystės programą (STEP) suorganizuotas nacionalinių statistikos institucijų, Centrinių bankų, Armėnijos, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos bei Ukrainos finansų ministerijų ir kitų šių šalių institucijų darbo grupės virtualusis susitikimas Nacionalinės statistikos sistemos koordinavimui stiprinti.

Darbo grupės virtualiųjų sesijų – vaizdo seminarų – metu Italijos, Lietuvos, Vengrijos, Prancūzijos, Danijos ir Jungtinės Karalystės statistikos specialistai dalijosi patirtimi, kaip operatyviau spręsti nacionalinės statistikos koordinavimo klausimus, akcentavo gerai veikiančios Nacionalinės statistikos sistemos svarbą ateityje.

Birželio 25 d. Lietuvos statistikos departamento specialistai pasidalijo savo patirtimi aktualiais koordinavimo ir bendradarbiavimo su kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijų klausimais, apimančiais oficialios statistikos rengimą ir skelbimą Oficialios statistikos portale.

Sesija vyko sklandžiai. Dalyviai aktyviai reiškė savo nuomonę. Neabejojame, kad juos domino svarbi minėtų seminarų tema.