Darbo rinka Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Gyventojų ekonominis aktyvumas

 

Nuotr. iš Unsplash.com

2020 m. šalyje buvo 1 mln. 358,1 tūkst. užimtų, 126 tūkst. bedarbių ir 886,1 tūkst. neaktyvių (nedirbo ir darbo neieškojo) 15 metų ir vyresnių gyventojų. Darbo jėgai priskiriamų asmenų 2020 m. buvo 1 mln. 484,1 tūkst., per metus tokių asmenų padaugėjo 13,7 tūkst. (0,9 proc.).

2020 m. 70,5 proc. 15–74 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai aktyvūs. Per metus šio amžiaus užimtų gyventojų dalis sumažėjo 1,1 procentinio punkto ir 2020 m. sudarė 64,5 proc., bedarbių – padidėjo 1,6 procentinio punkto ir sudarė 6 proc. 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų dalis per metus sumažėjo 0,5 procentinio punkto ir 2020 m. jie sudarė 29,5 proc.


15–74 metų amžiaus gyventojai pagal ekonominį aktyvumą

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. 67,1 proc. 15–74 metų amžiaus vyrų dirbo, 6,9 proc. buvo bedarbiai, o 26 proc. – ekonomiškai neaktyvūs. Tarp 15–74 metų amžiaus moterų 62,1 proc. dirbo, 5,2 proc. buvo bedarbės, 32,7 proc. – neaktyvios.

2020 m. 63,4 proc. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo neaktyvūs, 29,4 proc. – dirbo, 7,2 proc. buvo bedarbiai. 2020 m. ekonomiškai aktyviausi buvo 35–39 metų amžiaus gyventojai: dirbo 87,1 proc. gyventojų ir 5,7 proc. buvo bedarbiai.


15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas pagal amžiaus grupes 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.29,480,085,087,184,584,081,575,059,610,87,27,27,77,76,86,85,75,76,26,27,17,16,66,68,98,95,85,80,10,163,463,412,312,38,28,27,27,29,39,38,98,911,911,916,116,134,634,689,189,1Užimti gyventojaiBedarbiaiNeaktyvūs gyventojai15–24 metų25–29 metų30–34 metų35–39 metų40–44 metų45–49 metų50–54 metų55–59 metų60–64 metų65 metų ir vyresni0255075100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis per metus padidėjo 0,5 procentinio punkto (nuo 78 proc. 2019 m. iki 78,5 proc. 2020 m.). Vyrų aktyvumo lygis šiuo laikotarpiu padidėjo 0,7 procentinio punkto (nuo 79,2 proc. 2019 m. iki 79,9 proc. 2020 m.), moterų – 0,3 procentinio punkto (nuo 76,9 proc. 2019 m. iki 77,2 proc. 2020 m.).

15–24 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis per metus sumažėjo 0,7 procentinio punkto (nuo 37,3 proc. 2019 m. iki 36,6 proc. 2020 m.), 25–54 metų amžiaus gyventojų – padidėjo tik šiek tiek (nuo 90,3 proc. 2019 m. iki 90,4 proc. 2020 m.), 55–64 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis per metus padidėjo 1,6 procentinio punkto (nuo 73,4 proc. 2019 m. iki 75 proc. 2020 m.).


Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal amžiaus grupes

Created with Highcharts 6.1.4Proc.71,471,872,473,774,175,575,977,378,078,528,228,229,329,331,531,534,234,233,833,835,335,335,035,036,536,537,337,336,636,689,889,889,789,789,589,589,789,789,389,389,389,389,389,389,689,690,390,390,490,458,058,058,758,760,160,163,063,066,266,270,070,071,371,373,873,873,473,475,075,0 15–64 metų15–24 metų25–54 metų55–64 metų201120122013201420152016201720182019202020406080100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. neaktyvūs 15 metų ir vyresni gyventojai sudarė 37,4 proc. visų to amžiaus gyventojų. Neaktyvių šio amžiaus moterų dalis buvo didesnė nei vyrų (atitinkamai 42,7 proc. ir 31,2 proc.). Šis skirtumas tarp 15 metų ir vyresnių vyrų ir moterų ekonominio aktyvumo galimai atsiranda dėl moterų ilgesnės gyvenimo trukmės, ankstesnio pensinio amžiaus bei laiko, skiriamo vaikams auginti.


15 metų ir vyresnių neaktyvių gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.4Proc.42,642,342,041,140,839,739,438,537,937,436,936,936,836,835,935,935,035,035,135,134,034,033,633,632,432,432,232,231,231,247,347,346,846,847,147,146,146,145,645,644,344,344,244,243,543,542,742,742,742,7 Iš visoVyraiMoterys20112012201320142015201620172018201920200510152025303540455055

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2020 m. 10,8 proc. 15–24 metų amžiaus gyventojų nedirbo, nesimokė ir mokymuose nedalyvavo. Per metus jų dalis padidėjo 2,2 procentinio punkto. 15–24 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių vyrų dalis padidėjo 2,5 procentinio punkto (nuo 9,7 proc. 2019 m. iki 12,2 proc. 2020 m.), moterų – 1,7 procentinio punkto (nuo 7,5 proc. 2019 m. iki 9,2 proc. 2020 m.).


15–29 metų amžiaus nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.15,915,914,814,813,213,211,511,510,710,710,810,89,89,88,88,810,910,913,613,613,313,313,013,014,314,314,314,313,013,010,710,710,810,89,99,911,011,012,412,4 Iš visoVyraiMoterys201120122013201420152016201720182019202005101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Situacijai darbo rinkoje stebėti rengiami ir trys papildomi statistiniai rodikliai:

  • ne visą darbo dienos ar savaitės laiką dirbantys, tačiau norintys ir galintys dirbti daugiau valandų asmenys;
  • asmenys, aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti;
  • asmenys, galintys per dvi savaites pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo.


Gyventojai pagal ekonominio aktyvumo statusą

2020 m. šalyje 94,6 tūkst. (7 proc.) 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų dirbo ne visą darbo dienos ar savaitės laiką, nors 11,2 tūkst. iš jų norėjo ir galėjo dirbti daugiau valandų. Norintys ir galintys dirbti daugiau valandų vyrai sudarė 0,7 proc., moterys – 1 proc. visų 15–74 metų amžiaus užimtų gyventojų.


2020 m. šalyje buvo 617,5 tūkst. neaktyvių 15–74 metų amžiaus gyventojų, iš jų 18,7 tūkst. asmenų aktyviai ieškojo darbo, tačiau nebūtų galėję per dvi savaites pradėti dirbti, ir 10 tūkst. asmenų, kurie būtų galėję per dvi savaites pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškojo darbo.

Asmenys, aktyviai ieškantys darbo, tačiau negalintys pradėti dirbti, ir asmenys, galintys pradėti dirbti, tačiau aktyviai neieškantys darbo, priskiriami potencialiai darbo jėgai. 2020 m. potenciali darbo jėga sudarė 1,9 proc. 15–74 metų amžiaus asmenų darbo jėgos.


15–74 metų amžiaus potenciali darbo jėga

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Analizuojant gyventojų ekonominį aktyvumą, ryškėja kelios tendencijos. Privačiajame sektoriuje 2020 m. dirbo 72,2 proc. visų užimtųjų, samdomąjį darbą dirbo 88,2 proc., o savarankiškai – 11,2 proc. visų užimtųjų. Išryškėja skirtumai tarp vyrų ir moterų. Nors abiejų lyčių darbuotojai dažniau renkasi būti samdomi darbuotojai, savarankiškai dirbančių vyrų yra daugiau negu moterų (atitinkamai – 14,6 ir 7,9 proc.), o viešajame sektoriuje svarstyklės nusvyra į kitą pusę – čia darbuojasi dvigubai daugiau moterų nei vyrų. Moterų mokymosi visą gyvenimą lygis yra aukštesnis nei vyrų (atitinkamai – 8,7 ir 5,6 proc.), tarp 18–24 metų amžiaus gyventojų yra mažiau moterų neįgijusių vidutinio išsilavinimo ir nesimokančių (atitinkamai – 3,4 ir 7,7 proc.), o moterų bedarbių yra 13 tūkst. mažiau nei vyrų bedarbių.


Gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai pagal lytį 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Tūkst.749,4749,4679,9679,9127,4127,4552,5552,5641,5641,538,438,4578,5578,599,299,22,22,269,569,5339,6339,6734,7734,7678,2678,2249,9249,9428,3428,3618,3618,359,959,9619,9619,953,353,35,05,056,556,5546,5546,5VyraiMoterysDarbo jėgaUžimtiejiviešajame sektoriujeprivačiajame sektoriujevisą darbo laikąne visą darbo laikąsamdomieji darbuotojaisavarankiškai dirbantys asmenyspadedantys šeimos nariaiBedarbiaiNeaktyvūs 15 metų ir vyresni01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 600

 

Daugiau žr. lentelėje Pagrindiniai gyventojų ekonominio aktyvumo rodikliai (XLSX).

 

2020 m. didžiausia dalis 15–74 metų amžiaus neaktyvių gyventojų nurodė, kad neieško darbo, nes yra pensinio amžiaus (42,8 proc.) arba mokosi (27,4 proc.). Vyrai dažniau nei moterys kaip priežastį nurodė ligą ar negalią (vyrai – 21,8 proc., moterys – 12,9 proc.).


15–74 metų neaktyvūs gyventojai pagal pagrindinę priežastį, kodėl neieškojo darbo 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.42,827,416,76,82,61,52,236,036,031,731,721,821,85,35,30,60,61,91,92,72,747,847,824,324,312,912,98,08,04,14,11,21,21,81,8 Iš visoVyraiMoterysPensinis amžiusMokymasis ar kvalifikacijos kėlimasLiga ar negaliaAsmeninė ar šeiminė priežastisVaiko ar asmens su negalia priežiūraManė, kad neįmanoma rasti jokio darboKita priežastis0102030405060

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis ES 2020 m. siekė 72,9 proc. Didžiausias 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis buvo Švedijoje – 82,5 proc., Nyderlanduose – 80,9, Estijoje – 79,3, ir Vokietijoje – 79,2 proc., o mažiausias Italijoje – 64,1 proc., Kroatijoje – 67,1, ir Graikijoje – 67,4 proc. Lietuvoje 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis 2020 m. buvo 78,5 proc.


Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse 2020 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai

Created with Highcharts 6.1.4Proc.82,582,580,980,979,379,379,279,279,079,078,578,578,378,378,278,277,177,176,676,676,476,475,875,874,674,674,374,372,972,972,872,872,472,472,272,272,272,272,272,271,971,971,071,071,071,069,269,268,668,667,467,467,167,164,164,1ŠvedijaNyderlandaiEstijaVokietijaDanija LietuvaSuomijaLatvijaMaltaAustrijaČekijaKiprasSlovėnijaPortugalija ES 27VengrijaSlovakijaBulgarijaIspanijaLiuksemburgasAirijaPrancūzijaLenkijaRumunijaBelgijaGraikijaKroatijaItalija0100255075

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2021 m. liepos 5 d. 

 

Darbo jėgos aktyvumo lygis ES šalyse pagal lytį 2020 m.
15–64 metų amžiaus gyventojai
Proc.

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Proc.85,585,584,884,884,684,683,383,382,682,682,382,382,282,281,881,881,081,080,780,780,380,380,080,079,979,978,778,778,378,378,378,378,278,277,777,777,177,176,976,976,976,976,876,875,575,575,475,474,574,573,573,572,672,672,672,6MaltaNyderlandaiŠvedijaČekijaVokietijaKiprasEstijaDanijaAustrijaLatvijaVengrijaSuomija LietuvaRumunijaLenkijaSlovakija ES 27AirijaSlovėnijaIspanijaPortugalijaBulgarijaGraikijaLiuksemburgasPrancūzijaItalijaBelgijaKroatija05101520253035404550556065707580859095100

 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.80,380,377,277,277,077,076,576,576,376,376,076,075,875,875,875,872,172,171,971,971,871,869,769,769,269,268,868,867,767,767,667,667,667,667,667,667,567,566,466,466,266,265,365,364,564,563,663,661,661,659,359,359,359,354,754,7Švedija LietuvaNyderlandaiSuomijaEstijaDanijaLatvijaVokietijaAustrijaSlovėnijaPortugalijaKiprasČekijaLiuksemburgasMaltaBulgarijaIspanijaPrancūzija ES 27SlovakijaAirijaVengrijaBelgijaLenkijaKroatijaGraikijaRumunijaItalija05101520253035404550556065707580859095100

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2021 m. liepos 5 d.  

 

Potenciali darbo jėga ES šalyse 2020 m.
15–74 metų amžiaus gyventojai

 

Aktyviai ieškantys darbo, bet negalintys per dvi savaites pradėti dirbti, tūkst.

Galintys pradėti dirbti per dvi savaites, tačiau aktyviai neieškantys darbo, tūkst.

Potenciali darbo jėga, palyginti su darbo jėga, proc.

ES 27

1 806,4

8 737,9

5,0

Airija

10,3

166,1

7,3

Austrija

48,3

174,3

4,9

Belgija

59,2

141,3

4,0

Bulgarija

10,5

118,1

3,9

Čekija

11,0

35,3

0,9

Danija

49,9

68,5

3,9

Estija

5,9

29,8

5,1

Graikija

52,8

134,7

4,1

Ispanija

199,3

1 173,2

6,0

Italija

116,3

3 045,4

12,6

Kipras

5,3

5,9

2,5

Kroatija

(2,7)

112,3

(6,4)

Latvija

8,5

27,2

3,7

Lenkija

65,3

321,3

2,3

Lietuva

18,7

10,0

1,9

Liuksemburgas

6,7

11,0

5,7

Malta

1,2

3,5

1,7

Nyderlandai

132,5

246,8

4,1

Portugalija

16,9

230,5

4,8

Prancūzija

328,3

969,5

4,4

Rumunija

/

117,4

(1,3)

Slovakija

8,6

43,7

1,9

Slovėnija

(2,3)

13,4

(1,5)

Suomija

57,5

136,3

7,1

Švedija

92,7

175,4

4,9

Vengrija

6,6

145,4

3,3

Vokietija

488,8

1 081,2

3,6

  /  – duomenys nepateikiami, nes statistinio įverčio paklaida viršija priimtą leistiną dydį.
(  ) – nepakankamas statistinio vertinimo tikslumas.

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2021 m. liepos 5 d.  


Daugiau gyventojų ekonominio aktyvumo rodiklių:

Darbo jėga pagal amžiaus grupes

Darbo jėgos aktyvumo lygis pagal gyventojų išsilavinimą


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.