Darbo rinka Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Streikai

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2022 m. buvo organizuojami 2 tikrieji streikai. 2022 m. pirmąjį ketvirtį tikrąjį streiką surengė apdirbamosios gamybos įmonės darbuotojai, 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį – transporto ir saugojimo įmonės darbuotojai.

Apdirbamosios gamybos įmonės darbuotojai nurodė streikavę dėl darbo užmokesčio, darbo laiko trukmės, kolektyvinės sutarties sudarymo, kurioje būtų nustatyta darbo apmokėjimo sistema, ir kt.

Transporto ir saugojimo įmonės darbuotojai nurodė šias tikrojo streiko skelbimo priežastis: nesutarimai dėl naujos kolektyvinės sutarties sudarymo, darbo apmokėjimo sistemos ir kt.

Nuo 2000 m., kai buvo pradėta rinkti streikų statistinė informacija, iki 2022 m. pabaigos šalyje surengti 1 374 streikai, iš jų 739 – įspėjamieji, 635 – tikrieji. 2020 ir 2021 m. streikai nebuvo organizuojami. Daugiausia (99,2 proc.) streikų surengė švietimo įstaigų darbuotojai.


Streikų skaičius

 

2007

2008

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2022

Visi streikai

161

112

193

78

296

242

1

196

2

2

Tikrieji streikai

65

97

6

33

-

242

-

149

-

2

Įspėjamieji streikai

96

15

187

45

296

-

1

47

2

-

- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.