Darbo rinka Lietuvoje (2023 m. leidimas)

Statistinių įverčių santykinės standartinės paklaidos ir pasikliautinieji intervalai

 

Santykinė standartinė paklaida  yra nuo matavimo vienetų nepriklausantis atsitiktinės paklaidos matas, leidžiantis palyginti įvairių įverčių tikslumą. Santykinės standartinės paklaidos įgyjamos reikšmės yra teigiami skaičiai.

Gyventojų užimtumo statistiniame tyrime įverčiai yra laikomi tiksliais, jei jų santykinė standartinė paklaida neviršija 8 proc. Jei santykinė standartinė paklaida sudaro nuo 8 iki 30 proc., įverčiai laikomi patenkinamais, o jei ji didesnė nei 30 proc. – nepakankamai tiksliais. Santykinės standartinės paklaidos dydis taip pat priklauso nuo imties dydžio – kuo mažiau imties elementų naudojama skaičiuojant įvertį, tuo jo tikslumas mažesnis.

Įverčio tikslumui nurodyti pateikiami 95 proc. tikimybės pasikliautinųjų intervalų įverčiai. Vertinamo parametro pasikliautinasis intervalas – intervalas, kuriame tikroji parametro reikšmė yra su tikimybe 0,95.

Pateikiamas intervalo įvertis:

,

čia  – įverčio  dispersijos įvertis.


Darbo statistikos rodikliai laikomi tiksliais, jei jų santykinė standartinė paklaida neviršija 10 proc. Vidutinis darbuotojų skaičius skaičiuojamas sudedant visos aprėpties „Sodros“ duomenis, todėl variacijos koeficientas lygus nuliui.


Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo pagrindinių įverčių santykinės standartinės paklaidos ir pasikliautinieji intervalai (95 proc.) 2022 m.

 

Santykinės standartinės paklaidos

Pasikliautinieji intervalai

 

Procentais

Tūkstančiais

Darbo jėga

1,5

[1 465; 1 556]

Vyrai

2,0

[712; 771]

Moterys

1,8

[741; 796]

Užimti gyventojai

1,6

[1 377; 1 465]

Vyrai

2,1

[666; 723]

Moterys

1,9

[700; 753]

Bedarbiai

6,6

[78; 101]

Vyrai

9,1

[39; 56]

Moterys

9,4

[34; 50]

Ilgalaikiai bedarbiai

10,5

[28; 42]

Vyrai

15,4

[13; 24]

Moterys

14,2

[12; 21]

 

Procentais

Procentais

Darbo jėgos (15–64 metų am­žiaus asmenų) aktyvumo lygis

0,7

[77,4; 79,7]

Vyrai

1,0

[77,5; 80,8]

Moterys

1,0

[76,5; 79,6]

Užimtumo lygis (15–64 metų amžiaus asmenų)

0,9

[72,5; 75,0]

Vyrai

1,2

[72,2; 75,7]

Moterys

1,2

[71,9; 75,3]

Nedarbo lygis

6,5

[5,2; 6,7]

Vyrai

8,9

[5,3; 7,5]

Moterys

9,1

[4,5; 6,5]

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis

20,1

[7,2; 16,4]

Vyrai

24,4

[6,8; 19,3]

Moterys

33,2

[3,7; 17,1]Užimtų gyventojų skaičiaus pagal ekonominės veiklos rūšis santykinės standartinės paklaidos ir pasikliautinieji intervalai (95 proc.) 2022 m.

Ekonominės veiklos rūšis

Santykinės standartinės paklaidos

Pasikliautinieji intervalai

 

Procentais

Tūkstančiais

 

Iš viso

1,6

[1 377; 1 465]

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

9,3

[63; 92]

B–E

Pramonė

3,9

[235; 274]

F

Statyba

5,8

[99; 124]

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

4,2

[189; 224]

H

Transportas ir saugojimas

5,9

[92; 116]

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

10,2

[31; 46]

J

Informacija ir ryšiai

9,0

[47; 67]

K

Finansinė ir draudimo veikla

11,4

[24; 38]

L

Nekilnojamojo turto operacijos

15,1

[11; 20]

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

7,3

[60; 80]

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

8,2

[49; 68]

O

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

6,2

[81; 104]

P

Švietimas

4,9

[115; 139]

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

5,8

[97; 122]

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

11,0

[24; 37]

S–U

Kitos veiklos

9,3

[31; 45]Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio įverčių santykinės standartinės paklaidos¹ šalies ūkyje 2022 m.
Proc.

Ekonominės veiklos rūšis

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Iš viso

0,1

0,1

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

0,3

0,3

B+C

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba

0,1

0,1

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

0,3

0,3

C

Apdirbamoji gamyba

0,1

0,1

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

0,2

0,2

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

0,2

0,2

F

Statyba

0,8

0,8

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

0,4

0,3

H

Transportas ir saugojimas

0,5

0,5

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

1,0

1,0

J

Informacija ir ryšiai

0,4

0,4

K

Finansinė ir draudimo veikla

0,5

0,7

L

Nekilnojamojo turto operacijos

0,7

0,7

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

0,8

0,8

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

0,7

0,8

O

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

0,1

0,1

P

Švietimas

0,3

0,3

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

0,3

0,3

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

0,5

0,5

S

Kita aptarnavimo veikla

1,0

1,0

¹ Be individualiųjų įmonių.