Ekonominės konvergencijos kriterijų rodikliai

Konvergencijos kriterijus

Konvergencijos kriterijaus
rodiklis

Laikotarpis
 


Faktinė rodiklio reikšmė, proc.


1. Didelis kainų stabilumas

Vidutinė metinė infliacija

2015 m. gruodis

–0,7

2. Valstybės finansinės padėties tvarumas


Valdžios sektoriaus deficito santykis su bendruoju vidaus produktu

2014 m.

0,7


Valdžios sektoriaus skolos santykis su bendruoju vidaus produktu

2014 m.

40,7


3. Valiutos kurso stabilumas


Nuo 2015 m. sausio 1 d. oficiali valiuta – euras


4. Dalyvavimo Europos pinigų sistemos valiutos kurso mechanizme patvarumas

Ilgalaikių Vyriausybės vertybinių popierių vidutinė nominali palūkanų norma*
 

2015 m. gruodis

1,38


* Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 


Atnaujinimo data: 2017-02-01