Vartotojų kainų indeksai mokesčiui už aplinkos teršimą indeksuoti

(pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 9 dalį)

 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

 

Vartotojų kainų indeksai mokesčiui už valstybinius gamtos (medžiojamųjų gyvūnų) išteklius tarifams indeksuoti

(pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 8 dalį, pagal kurią mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifams, nustatytiems šio įstatymo 3 priede)

 
Atsakingas asmuo:

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

 

Vartotojų kainų indeksai (VKI) periodinėms išmokoms indeksuoti

(pagal Periodinėms išmokoms priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 3 punktą)

 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

 

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už išmetamus į aplinką teršalus iš stacionarių taršos šaltinių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.1 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2007 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

114,1

2011 m.

117,9

2012 m.

121,3

2013 m.

121,7

2014 m.

121,4

2015 m.

121,3

2016 m.

123,4

2017 m.

128,2

2018 m.

130,6

2019 m.

134,2

2020 m.

134,5

 
Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų pakuočių rūšių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.2 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

134,7

2011 m.

139,3

2012 m.

143,3

2013 m.

143,8

2014 m.

143,4

2015 m.

143,3

2016 m.

145,8

2017 m.

151,5

2018 m.

154,3

2019 m.

158,5

2020 m.

158,9


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifams indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.3 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2008 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

105,2

2011 m.

108,7

2012 m.

111,8

2013 m.

112,2

2014 m.

111,9

2015 m.

111,8

2016 m.

113,7

2017 m.

118,2

2018 m.

120,4

2019 m.

123,7

2020 m.

124,0


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.
 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

Vartotojų kainų indeksai gyvenamųjų patalpų, pastatytų po 1992 m. gruodžio 31 d., faktinei statybos kainai indeksuoti (neatnaujinami)

Pagal savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo 7.2 punktą.

Gruodžio mėn., palyginti su 1998 m. birželio mėn.

VKI

2007 m.

121,2

2008 m.

131,5

2009 m.

133,2

2010 m.

138,3

2011 m.

143,0

2012 m.

147,3

2013 m.

147,6

2014 m.

147,2

2015 m.

147,1


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt


Atnaujinta: 2016-01-11

Vartotojų kainų indeksai (VKI) dokumentų kopijų parengimo kainoms indeksuoti (neatnaujinami)

1 lentelė. Pagal dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo", 7 punktą:

Lapkričio mėn., palyginti su 2000 m. rugsėjo mėn.

VKI

2000 m.

100,6

2001 m.

102,5

2002 m.

101,4

2003 m.

100,4

2004 m.

103,4

2005 m.

106,4

2006 m.

111,0

2007 m.

119,7

2008 m.

130,5

2009 m.

132,5

2010 m.

136,1

2011 m.

142,1

2012 m.

146,0

2013 m.

146,6

2014 m.

146,9

2015 m.

146,4

2016 m.

147,8

2017 m.

154,2

 

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-02

Vartotojų kainų indeksai (VKI) mokesčio už valstybinius gamtos išteklius indeksuoti

1. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

Metai

VKI, palyginti su 2014 m. gruodžio mėn.

vasario mėn.

gegužės mėn.

rugpjūčio mėn.

lapkričio mėn.

2016 m.

99,3

100,8

99,7

101,2

2017 m. 

102,2

104,2

104,1

105,6

2018 m.

105,8

107,2

106,3

108,3

2019 m.

108,0

110,1

109,1

110,2

2020 m.

111,0

110,4

110,5

110,8

2021 m.

111,6

114,4

116,3

121,0

2022 m.

127,4

136,0

142,3

148,7

2023 m.

151,3

151,9

 

 

 

Atnaujinta: 2023-06-08


2. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

 

VKI, palyginti su 2005 m. gruodžio mėn.

vasario mėn.

gegužės mėn.

rugpjūčio mėn.

lapkričio mėn.

2012 m.

134,3

136,5

136,6

137,2

2013 m.

137,2

138,3

137,2

137,7

2014 m.

137,4

138,2

137,4

138,1

2015 m.

135,0

137,6

135,7

137,6


3. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

Gruodžio mėn., palyginti su 2005 m. gruodžio mėn.

VKI

2007 m.

113,0

2008 m.

122,6

2009 m.

124,2

2010 m.

128,9

2011 m.

133,3

2012 m.

137,1

2013 m.

137,6

2014 m.

137,2

2015 m.

137,1

2016 m.

139,4

2017 m.

144,9

2018 m.

147,6

2019 m.

151,7

2020 m.

152,0


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus patarėja
Tel. + 370 659 00 913
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2021-01-11

1 lentelė. Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už toną gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti
pagal 1992 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 3 straipsnio 3 dalį:

 Metai

 Eurais ir centais už 1 toną

 I ketvirtis

 II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

 2003 m.

 

 

168,49

163,62

 2004 m.

168,23

197,63

237,04

237,83

 2005 m.

251,69

290,49

365,69

345,03

 2006 m.

370,77

402,24

397,69

329,05

 2007 m.

311,45

347,19

385,72

444,53

 2008 m.

466,77

550,11

551,81

263,23

 2009 m.

232,17

309,78

340,85

375,07

 2010 m.

399,92

436,12

425,21

459,42

 2011 m.

557,30

588,54

588,15

594,70

 2012 m.

653,37

603,22

661,83

625,83

 2013 m.

628,58

577,32

610,10

586,88

 2014 m.

577,10

585,80

560,78

450,70


2 lentelė. Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį:

 Metai

 Eurais ir centais už 1 kubinį metrą

 I ketvirtis

 II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

 2015 m.

303,55

340,81

273,67

245,58

 2016 m.

180,99

237,14

240,09

274,35

 2017 m.

302,15

268,22

253,97

315,94

 2018 m.

318,38

365,05

392,76

351,92

 2019 m.

330,08

368,18

329,94

326,70

 2020 m.

238,82

191,74

206,61

221,96

 2021 m.

318,41

348,73

347,13

422,47


Atsakingas asmuo:
Rita Viselgaitė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. + 370 633 59 832
El. p. rita.viselgaite@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2022-01-19

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos