Lietuvos statistikos departamentas remiantis atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų (vadinamojo „statistinio krepšelio“) kainų pirminiais statistiniais duomenimis kiekvieną mėnesį skaičiuoja ir skelbia vartotojų kainų indeksą (VKI). VKI yra pagrindinis infliacijos rodiklis, kurio tikslas – įvertinti bendrąjį vidutinį vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytį ir nustatyti kainų kitimo tendenciją šalyje.

„Statistinis krepšelis“ VKI skaičiuoti apima daugiau kaip 908 įvairias vartojimo prekes (maisto ir ne maisto) ir paslaugas. Šių vartojimo prekių ir paslaugų kainos kiekvieną mėnesį registruojamos 10 apskričių ir 8 rajonų centruose atrinktose prekybos ir paslaugų įmonėse ir įmonių vietos vienetuose. Miestuose tų pačių vartojimo prekių ir paslaugų kainos gali skirtis dėl įvairių priežasčių: skirtingų prekybos tinklų, tiekėjų, prekybos antkainių ir pan. Tarp „statistinį krepšelį“ sudarančių vartojimo prekių ir paslaugų yra tokių, kurias gyventojai perka dažnai ir būtent pagal jų kainų pokyčius sprendžia, kokio dydžio galėtų būti šalies infliacija. Tačiau yra ir tokių vartojimo prekių ir paslaugų, kurių kainos keičiasi retai ar turi tendenciją mažėti, ir jų kainų pokyčiai taip pat turi įtakos bendrajam kainų pokyčiui.

Gyventojai kasdien neperka visų prekių ir nesinaudoja visomis paslaugomis, kurios įtrauktos į „statistinį krepšelį“. Perkant tik tam tikras prekes ir tam tikrose parduotuvėse kiekvienas gyventojas stebi tik jo „asmeninio krepšelio“ kainų pokytį, kuris gali pastebimai skirtis nuo oficialiai paskelbto bendrojo kainų pokyčio šalyje.

Siekdamas pateikti detalesnę statistinę informaciją vartotojui ir parodyti skirtumus tarp oficialiai skelbiamo ir dažniausiai gyventojų įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčių, Lietuvos statistikos departamentas iš „statistinio krepšelio“ atrinko 40 dažniausiai įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų, kurių lyginamoji dalis sudaro apie 19 procentų visų gyventojų piniginių vartojimo išlaidų, ir nuo 2007 m. spalio mėn. pradėjo skaičiuoti šių Dažniausiai įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytį.

Lentelėje pateikiama statistinė informacija apie dažniausiai įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytį per vieną mėnesį ir nuo metų pradžios. Taip pat pateikiama kiekvienos  atrinktos prekės ir paslaugos kainų pokyčio įtaka bendrajam vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiui. Šios įtakos dydis priklauso ne tik nuo prekės ar paslaugos kainos pasikeitimo, bet ir nuo to, kokią gyventojų piniginių vartojimo išlaidų dalį sudaro išlaidos atitinkamai prekei ar paslaugai įsigyti.

Dažniausiai įsigyjamų vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai yra apskaičiuoti siekiant atkreipti dėmesį į skirtingas vartojimo prekių ir paslaugų kainų kitimo tendencijas ir gali būti naudojami tik analitiniams tikslams. Tai nėra šalies infliacijos rodiklis.

Vartotojų kainų indeksai (VKI) pagal teisės aktus

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifams indeksuoti

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.1 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2007 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

114,1

2011 m.

117,9

2012 m.

121,3

2013 m.

121,7

2014 m.

121,4

2015 m.

121,3

2016 m.

123,4

2017 m.

128,2

 
Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:

Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-09

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų pakuočių rūšių tarifams indeksuoti

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.2 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

134,7

2011 m.

139,3

2012 m.

143,3

2013 m.

143,8

2014 m.

143,4

2015 m.

143,3

2016 m.

145,8

2017 m.

151,5


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-09

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifams indeksuoti

Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo", 1.3 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su 2008 m. gruodžio mėn.

VKI

2010 m.

105,2

2011 m.

108,7

2012 m.

111,8

2013 m.

112,2

2014 m.

111,9

2015 m.

111,8

2016 m.

113,7

2017 m.

118,2


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-09

Vartotojų kainų indeksai gyvenamųjų patalpų, pastatytų po 1992 m. gruodžio 31 d., faktinei statybos kainai indeksuoti

1 lentelė. Pagal savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo 7.2 punktą.

Gruodžio mėn., palyginti su 1998 m. birželio mėn.

VKI

2007 m.

121,2

2008 m.

131,5

2009 m.

133,2

2010 m.

138,3

2011 m.

143,0

2012 m.

147,3

2013 m.

147,6

2014 m.

147,2

2015 m.

147,1


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2016-01-11

Vartotojų kainų indeksai žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti

VKI pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą" 2 punktą ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82 straipsnio 2 dalį:

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2015 m. sausio mėn.

2015 m.

100,4

101,5

100,8

101,2

2016 m.

101,6

102,2

101,7

103,0

2017 m.

104,7

105,9

106,5

107,0

2018 m.

107,6

108,6

109,1

 

Palyginti su 2011 m. spalio mėn.

2011 m.

 

 

 

100,0

2012 m.

101,7

102,3

103,3

102,9

2013 m.

103,3

103,6

103,7

103,2

2014 m.

103,5

103,7

103,6

103,0

Palyginti su 2003 m. sausio mėn.

2003 m.

100,0

100,0

98,1

98,7

2004 m.

99,0

101,0

101,2

101,6

2005 m.

102,2

103,0

103,8

104,6

2006 m.

105,4

106,8

107,1

109,3

2007 m.

110,2

112,0

114,7

118,2

2008 m.

122,7

126,0

127,3

128,2

2009 m.

132,1

131,3

130,8

129,8

2010 m.

131,8

132,7

133,2

134,8

2011 m.

136,8

139,1

139,2

139,4

2012 m.

141,8

142,6

143,9

143,3

2013 m.

143,9

144,3

144,4

143,9

2014 m.

144,2

144,2

144,3

143,5


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-10-08

Vartotojų kainų indeksai mokesčio už valstybinius gamtos išteklius indeksuoti

1. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

Metai

VKI, palyginti su 2014 m. gruodžio mėn.

vasario mėn.

gegužės mėn.

rugpjūčio mėn.

lapkričio mėn.

2016 m.

99,3

100,8

99,7

101,2

2017 m. 

102,2

104,2

104,1

105,6

2018 m.

105,8

107,2

106,3

108,3


Atnaujinta: 2018-12-11

2. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 3 dalį:

Metai

VKI, palyginti su 2005 m. gruodžio mėn.

vasario mėn.

gegužės mėn.

rugpjūčio mėn.

lapkričio mėn.

2012 m.

134,3

136,5

136,6

137,2

2013 m.

137,2

138,3

137,2

137,7

2014 m.

137,4

138,2

137,4

138,1

2015 m.

135,0

137,6

135,7

137,6


3. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio 4 dalį:

Gruodžio mėn., palyginti su 2005 m. gruodžio mėn.

VKI

2007 m.

113,0

2008 m.

122,6

2009 m.

124,2

2010 m.

128,9

2011 m.

133,3

2012 m.

137,1

2013 m.

137,6

2014 m.

137,2

2015 m.

137,1

2016 m.

139,4

2017 m.

144,9


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-09

Vartotojų kainų indeksai periodinėms išmokoms indeksuoti

Pagal Periodinėms išmokoms priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 3 punktą:

Gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.

VKI

2007 m.

108,1

2008 m.

108,5

2009 m.

101,3

2010 m.

103,8

2011 m.

103,4

2012 m.

102,8

2013 m.

100,4

2014 m.

99,7

2015 m.

99,9

2016 m.

101,7

2017 m.

103,9


Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-01-09

Vartotojų kainų indeksai sprendimų vykdymo išlaidoms indeksuoti

1 lentelė. VKI pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo", 40 punktą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-383 „Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo" 2.3 punktą

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2015 m. sausio mėn.

2015 m.

100,4

 101,5

 100,8

101,2

2016 m.

101,6

102,2

101,7

103,0

2017 m.

104,7

105,9

106,5 107,0

2018 m.

107,6

108,6

109,1

 


2 lentelė. VKI pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo", 40 punktą

Metai

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Palyginti su 2005 m. lapkričio mėn.

2011 m.

 

 

 

133,4

2012 m.

135,7

136,5

137,7

137,2

2013 m.

137,8

138,1

138,2

137,7

2014 m.

138,0

138,3

138,1

137,3


Atnaujinta: 2018-10-08

Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Vartotojų kainų indeksai dokumentų kopijų parengimo kainoms indeksuoti

1 lentelė. Pagal dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo", 7 punktą

Lapkričio mėn., palyginti su 2000 m. rugsėjo mėn.

VKI

2000 m.

100,6

2001 m.

102,5

2002 m.

101,4

2003 m.

100,4

2004 m.

103,4

2005 m.

106,4

2006 m.

111,0

2007 m.

119,7

2008 m.

130,5

2009 m.

132,5

2010 m.

136,1

2011 m.

142,1

2012 m.

146,0

2013 m.

146,6

2014 m.

146,9

2015 m.

146,4

2016 m.

147,8

2017 m.

154,2

 

Atnaujinta: 2018-01-02

Atsakingas asmuo:
Renata Paškevičienė
Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  236 4781
El. p. renata.paskeviciene@stat.gov.lt

Išgautos naftos kainos pagal teisės aktą

Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už toną gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti (DOCX)

1 lentelė. Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už toną gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti pagal 1992 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 3 straipsnio 3 dalį

 Metai

 Eurais ir centais už 1 toną

 I ketvirtis

 II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

 2003 m.

 

 

168,49

163,62

 2004 m.

168,23

197,63

237,04

237,83

 2005 m.

251,69

290,49

365,69

345,03

 2006 m.

370,77

402,24

397,69

329,05

 2007 m.

311,45

347,19

385,72

444,53

 2008 m.

466,77

550,11

551,81

263,23

 2009 m.

232,17

309,78

340,85

375,07

 2010 m.

399,92

436,12

425,21

459,42

 2011 m.

557,30

588,54

588,15

594,70

 2012 m.

653,37

603,22

661,83

625,83

 2013 m.

628,58

577,32

610,10

586,88

 2014 m.

577,10

585,80

560,78

450,70


2 lentelė. Vidutinės išgautos naftos pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje naftos išteklių mokesčiui apskaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį.

 Metai

 Eurais ir centais už 1 kubinį metrą

 I ketvirtis

 II ketvirtis

 III ketvirtis

 IV ketvirtis

 2015 m.

303,55

340,81

273,67

245,58

 2016 m.

180,99

237,14

240,09

274,35

 2017 m.

302,15

268,22

253,97

315,94

 2018 m.

318,38

365,05

392,76

 


Atsakingas asmuo:
Rita Viselgaitė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4700
El. p. rita.viselgaite@stat.gov.lt

Atnaujinta: 2018-10-19

???warnOperationFailedBecauseWarning???
Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos