2019 m. statistinės informacijos skelbimo kalendoriai


Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. statistinė informacija bus skelbiama 9 val. Oficialiosios statistikos portale.

 

 


Atnaujinimo data: 2019-01-03