2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 2021 m. nebuvo pratęstas. Lietuvos statistikos departamentas neteko prievolės rengti ir skelbti sporto ekonominius rodiklius.

  • Įsakymas 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. DĮ-204 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DI-308 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2021 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 2021 m. nebuvo pratęstas. Lietuvos statistikos departamentas neteko prievolės rengti ir skelbti sporto ekonominius rodiklius.

  • Įsakymas 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. DĮ-204 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DI-308 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2021 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

Migracijos departamentas statistinės informacijos „Prašantys prieglobsčio asmenys“ rugsėjo 14 d. pateikti nespės. Planuojama pateikti iki rugsėjo pabaigos.


Migracijos departamentas statistinės informacijos „Prašantys prieglobsčio asmenys“ rugpjūčio 13 d. pateikti nespės. Planuojama pateikti rugsėjo pradžioje.


Migracijos departamentas statistinės informacijos „Prašantys prieglobsčio asmenys“ liepos 14 d. pateikti nespės. Planuojama pateikti iki liepos pabaigos.


Dėl 2020 m. valdžios sektoriaus finansų rodiklių patikslinimų, kurie padarė reikšmingą įtaką 2020 IV ketv. BVP ir jo komponentams, vartotojams apie pasikeitimus informacija pateikiama anksčiau, t. y. 2021-04-27.

  • Įsakymas 2021 m. balandžio 23 d. Nr. DĮ-116  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DI-308 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2021 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

Archyvas


Atnaujinimo data: 2021-09-23