Dėl 2020 m. valdžios sektoriaus finansų rodiklių patikslinimų, kurie padarė reikšmingą įtaką 2020 IV ketv. BVP ir jo komponentams, vartotojams apie pasikeitimus informacija pateikiama anksčiau, t. y. 2021-04-27.

  • Įsakymas 2021 m. balandžio 23 d. Nr. DĮ-116  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DI-308 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2021 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

Archyvas


Atnaujinimo data: 2021-04-26