Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai
2022 metais

Nuolatinių gyventojų skaičius 2021 m. pradžioje ir susiję rodikliai, patikslinti pagal Lietuvos Respublikos 2021 metų gyventojų ir būstų visuotinio surašymo rezultatus, bus atnaujinti 2022 m. rugpjūčio 30 d.

  • Įsakymas 2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. DĮ-175  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. DI-335 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2022 metų kalendoriaus patvirtinimo“ papildymo

Statistinė informacija apie specializuotos pagalbos centrus ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis, gavusius specializuotą kompleksinę pagalbą, bus paskelbta 2022 m. liepos 1 d.


Nuo 2021 m. birželio 16 d. asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, susiduriančių su būsto problemomis, ir asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, aprūpinimo būstu nepritekliaus lygio statistiniai duomenys bus teikiami kas 3 metus.


Leidinys „Migracijos metraštis 2021 m.“, metiniai ir mėnesiniai statistiniai duomenys apie prašančius prieglobsčio asmenis bus paskelbti birželį.

Visi resursai nukreipti į darbus, susijusius su nepaprastąja padėtimi dėl karo Ukrainoje.


Metiniai ir mėnesiniai statistiniai duomenys apie prašančius prieglobsčio asmenis bus paskelbti gegužės mėnesį.

Visi resursai nukreipti į darbus, susijusius su nepaprastąja padėtimi dėl karo Ukrainoje. 


Dėl tarptautinės ir vidaus migracijos statistinių tyrimų metodikų pasikeitimų vartotojams informacija pateikiama vėliau, t. y. 2022-04-29.

  • Įsakymas 2022 m. balandžio 15 d. Nr. DĮ-103 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. DI-335 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2022 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. tikėtinos sveiko gyvenimo trukmės rodiklius skelbsime rugsėjį.

Rodikliai skelbiami, kai juos savo duomenų bazėje paskelbia Eurostatas. Eurostatas atidėjo šių rodiklių rengimo ir skelbimo terminus.


Metiniai statistiniai duomenys apie prašančius prieglobsčio asmenis bus pateikti vėliau, nes visi resursai nukreipti į darbus, susijusius su nepaprastąja padėtimi dėl karo Ukrainoje. Informacija bus paskelbta balandžio mėnesį.


Ketvirtiniai statistiniai duomenys apie pabėgėlius bus pateikti vėliau, nes visi resursai nukreipti į darbus, susijusius su nepaprastąja padėtimi dėl karo Ukrainoje. Informacija bus paskelbta balandžio mėnesį.


Ketvirtiniai ir mėnesiniai statistiniai duomenys apie pabėgėlius bus pateikti vėliau, nes visi resursai nukreipti į darbus, susijusius su nepaprastąja padėtimi dėl karo Ukrainoje. Informacija bus paskelbta kovo 31 d.


Dėl tarptautinės ir vidaus migracijos statistinių tyrimų metodikų pasikeitimų vartotojams informacija pateikiama vėliau, t. y. 2022-04-19.

  • Įsakymas 2022 m. kovo 15 d. Nr. DĮ-76 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. DI-335 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2022 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl mirtingumo statistinio tyrimo metodikos pasikeitimo vartotojams informacija pateikiama vėliau, t. y. 2022-04-25.

  • Įsakymas 2022 m. kovo 15 d. Nr. DĮ-77 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. DI-335 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2022 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

Negalime laiku pateikti statistinių duomenų apie pabėgėlius, nes visi resursai yra nukreipti į darbus, susijusius su nepaprastąja padėtimi dėl karo Ukrainoje. Informacija bus paskelbta kovo 31 d.


Dėl šalyje paskelbtos ekstremaliosios situacijos informacija apie pabėgėlius vėluos. Informacija bus paskelbta kovo 15 d.
 

Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai
2021 metais

2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 2021 m. nebuvo pratęstas. Lietuvos statistikos departamentas neteko prievolės rengti ir skelbti sporto ekonominius rodiklius.

  • Įsakymas 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. DĮ-204 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DI-308 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2021 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo

Migracijos departamentas statistinės informacijos „Prašantys prieglobsčio asmenys“ rugsėjo 14 d. pateikti nespės. Planuojama pateikti iki rugsėjo pabaigos.


Migracijos departamentas statistinės informacijos „Prašantys prieglobsčio asmenys“ rugpjūčio 13 d. pateikti nespės. Planuojama pateikti rugsėjo pradžioje.


Migracijos departamentas statistinės informacijos „Prašantys prieglobsčio asmenys“ liepos 14 d. pateikti nespės. Planuojama pateikti iki liepos pabaigos.


Dėl 2020 m. valdžios sektoriaus finansų rodiklių patikslinimų, kurie padarė reikšmingą įtaką 2020 IV ketv. BVP ir jo komponentams, vartotojams apie pasikeitimus informacija pateikiama anksčiau, t. y. 2021-04-27.

  • Įsakymas 2021 m. balandžio 23 d. Nr. DĮ-116  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DI-308 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2021 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitim

 


Atnaujinimo data: 2022-08-24


Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai
2021 metais

2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ 2021 m. nebuvo pratęstas. Lietuvos statistikos departamentas neteko prievolės rengti ir skelbti sporto ekonominius rodiklius.

  • Įsakymas 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. DĮ-204 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. DI-308 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2021 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo