Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai 2024 metais

 

Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai 2024 metais

2012–2020 m. duomenys, parengti remiantis Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, skelbiami 2024 m. sausio 17 d.

  • Įsakymas 2024 m. sausio 12 d. Nr. DĮ-16 „Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. Įsakymo Nr. Dį‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Mėnesinis gyvų gimusių kūdikių ir mirusiųjų skaičius skelbiamas 2024 m. sausio 22 d.

  • Įsakymas 2024 m. sausio 17 d. Nr. DĮ-22 „Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2012–2020 m. duomenys apie santuokas ir ištuokas skelbiami 2024 m. vasario 15 d.

  • Įsakymas 2024 m. vasario 13 d. Nr. DĮ-49 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2012–2020 m. duomenys apie migraciją ir mirtingumą skelbiami 2024 m. vasario 22 d.

  • Įsakymas 2024 m. vasario 20 d. Nr. DĮ-52 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. duomenys apie streikus skelbiami 2024 m. vasario 27 d.

  • Įsakymas 2024 m. vasario 22 d. Nr. DĮ-53 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. duomenys apie valdžios sektoriaus išlaidas (ESS 2010) skelbiami:

      tikslinamas 2021–2022 m. laikotarpis – 2024 m. vasario 27 d.;
      tikslinamas 2010–2022 m. laikotarpis – 2024 m. gruodžio 18 d.

  • Įsakymas 2024 m. vasario 22 d. Nr. DĮ-54 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
 


Atnaujinimo data: 2024-02-23