Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai 2023 metais

Dėl statistinių duomenų apdorojimo procesų pasikeitimų 2023 m. sausio mėn. informacinį pranešimą „Pramonės pokyčiai“ ir pramonės produkcijos pokyčių statistinę informaciją paskelbsime 2023 m. vasario 28 d.

  • Įsakymas 2023 m. vasario 22 d. Nr. DĮ-41  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-296 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2023 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo"
     

Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai 2023 metais

Statistinė informacija apie 2023 m. balandžio mėn. darbo užmokestį (eksperimentinė statistika) ir gegužės mėn. priimtus ir atleistus darbuotojus bus paskelbta 2023 m. birželio 21 d.

  • Įsakymas 2023 m. birželio 15 d. Nr. DĮ-148 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-296 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2023 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo"

Statistinė informacija „Vidutinė tikėtina sveiko žmogaus gyvenimo trukmė“, „Vidutinė tikėtina sveiko žmogaus gyvenimo trukmė, remiantis savo sveikatos vertinimu“ bus paskelbta 2023 m. liepos 31 d.

  • Įsakymas 2023 m. gegužės 26 d. Nr. DĮ-129 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-296 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2023 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo"

Statistinė informacija apie gyventojų skaičių ir sudėtį ir gyventojų migraciją bus paskelbta 2023 m. birželio 5 d.

  • Įsakymas 2023 m. gegužės 17 d. Nr. DĮ-124 „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-296 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2023 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo"

2023 m. išankstinės skurdo rodiklių (eksperimentinė statistika) prognozės paskelbtos 2023 m. vasario 28 d.

  • Įsakymas 2023 m. vasario 28 d. Nr. DĮ-53  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-296 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2023 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo"

Statistinė informacija apie bendrojo ugdymo mokinius įgijusius išsilavinimą bus paskelbta 2023 metų balandžio 4 dieną.

  • Įsakymas 2023 m. sausio 17 d. Nr. DĮ-17  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-296 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2023 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo"

Statistinė informacija apie 2022 m. surengtus tikruosius streikus bus paskelbta 2023 m. vasario 24 d.

  • Įsakymas 2023 m. vasario 20 d. Nr. DĮ-38  „Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ-296 „Dėl Oficialiosios statistikos portalo 2023 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo"

 


Atnaujinimo data: 2023-06-19