Tema

Potemė

Pavadinimas

Skelbimo data

Laikotarpis

Mokslas ir technoligijos Informacinės technologijos Informacinių technologijų naudojimas namų ūkiuose 2020-08-19
2020-09-24
2020 m.

Gyventojai ir socialinė statistika

Streikai ir lokautai

Streikai

2020-02-27

2019 m. IV ketv.

Gyventojai

Demografijos tendencijos

2020-01-13
2020-01-14

2019 m.

Spalio 26 d. numatytos paskelbti bankroto statistikos nebeskelbsime:

Pagal naują LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (134 , 32 ir 33 straipsniai) rengti, tvarkyti ir skelbti informaciją apie nemokumo administravimo procesus pavesta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai (toliau - AVNT). Informacijos prašome ieškoti AVNT svetainėje.

 

Tema

Potemė

Rodiklis

Skelbimo data

Ataskaitinis laikotarpis

Tikslinamas laikotarpis

Įmonių bankrotas

Baigti bankroto procesai

Atitinkamais metais baigtų bankroto procesų skaičius

2020-10-26

2019

 

Atitinkamą pusmetį baigtų bankroto procesų skaičius

2020-10-26

2020P1

 

Baigtų bankroto procesų skaičius nuo bankroto paskelbimo metų iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Baigtų bankroto procesų skaičius nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų skaičius

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių atleistų darbuotojų skaičius nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų skaičius nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Atitinkamą pusmetį bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų skaičius bankroto proceso pradžioje

2020-10-26

2020P1

 

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas ir kreditorių reikalavimai

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių kreditorių reikalavimai nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių kreditorių reikalavimų tenkinimas  nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas ir kreditorių reikalavimai

Atitinkamą pusmetį bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių kreditorių reikalavimai

2020-10-26

2020P1

 

Atitinkamą pusmetį bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas

2020-10-26

2020P1

 

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimas nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

Pardavus turtą gautos pajamos

2020-10-26

2019

 

Parduoto turto balansinė vertė

2020-10-26

2019

 

Pradėti  bankroto procesai

Atitinkamais metais pradėtų bankroto procesų skaičius

2020-10-26

2019

 

Atitinkamą pusmetį pradėtų bankroto procesų skaičius

2020-10-26

2020P1

 

Pradėtų bankroto procesų skaičius nuo 1993 m. iki atitinkamų metų pabaigos

2020-10-26

2019

 

Restruktūrizuojamos įmonės

Darbuotojų skaičius restruktūrizuojamose įmonėse

2020-10-26

2019

 

Restruktūrizuojamų įmonių skaičius

2020-10-26

2019

 

Informacinės technologijos

Informacinės technologijos namų ūkiuose

Asmenys, pirkę ar užsakę prekių ar paslaugų internetu

2020-08-19
2020-09-24

2020

 

Asmenys, kurie naudojosi internetu asmeniniais tikslais

2020-08-19
2020-09-24

2020

 

Asmenys, kurie naudojosi informacinėmis technologijomis

2020-08-19
2020-09-24

2020

 

Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą

2020-08-19
2020-09-24

2020

 

Namų ūkiai, turintys kompiuterį ir plačiajuosčio interneto prieigą

2020-08-19
2020-09-24

2020

 

Asmenys, naudoję internetą finansiniais tikslais

2020-08-19
2020-09-24

2020

 

Turizmas

Vietinis turizmas

Vietinių turistų nakvynių skaičius

Vietinių turistų skaičius

Vietinių vienadienių lankytojų kelionių skaičius

Vietinių vienadienių lankytojų skaičius

Vietinių turistų kelionių skaičius

Vietinių turistų išlaidos

Vietinių vienadienių lankytojų išlaidos

2020-09-14

 

2019K1,2019K2,
2019K3,2019K4
(neatnaujinami)

Kultūra, spauda, sportas

Sportas

Futbolo aikščių skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Irklavimo sporto bazių skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Sporto maniežų skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Plaukimo baseinų skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Sportininkų skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Sporto trenerių skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Stadionų skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Šaudyklų skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Teniso aikštynų skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Sporto salių skaičius

2020-06-22
2020-10-19

2019

 

Paslaugos

Pauslaugų įmonių rodikliai

Paslaugų įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus indeksai (2015 m. – 100)

2020-05-29

2020K1

 2018K1,2018K2,

 2018K3,2018K4,

 2019K1,2019K2,

 2019K3,2019K4

2020-08-28

2020K2

 2018K1,2018K2,

 2018K3,2018K4,

 2019K1,2019K2,

 2019K3,2019K4

Gyventojai ir socialinė statistika

Streikai ir lokautai

Streikuose dalyvavusių darbuotojų nedirbtas darbo laikas

2020-02-27

2019

 

Streikų skaičius

2020-02-27

2019

 

Streiko trukmė

2020-02-27

2019

 

Streikuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

2020-02-27

2019

 

Gyventojai ir socialinė statistika

Gyventojai

Gimusieji

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Natūrali gyventojų kaita

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Bendrasis gimstamumo rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje

2020-01-13
2020-01-14

2020

 

Vidutinis metinis gyventojų skaičius

2020-01-13
2020-01-14

2020

 

Ištuokos

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Bendrasis ištuokų rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Nuolatinių gyventojų skaičius mėnesio pradžioje

2020-01-13
2020-01-14

2020M01

 

Mėnesinis gyvų gimusių kūdikių skaičius

2020-01-13
2020-01-14

2019M12

 

Mėnesinis ištuokų skaičius

2020-01-13
2020-01-14

2019M12

 

Mėnesinis mirusiųjų skaičius

2020-01-13
2020-01-14

2019M12

 

Mėnesinis santuokų skaičius

2020-01-13
2020-01-14

2019M12

 

Mirusieji

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Bendrasis mirtingumo rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Santuokos

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Bendrasis santuokų rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Gyventojai ir socialinė statistika

Gyventojų migracija

Emigrantai

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Bendrasis emigracijos rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Mėnesinis emigrantų skaičius

2020-01-13
2020-01-14

2019M2

 

Bendrasis imigracijos rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Imigrantai

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Neto tarptautinė migracija

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Bendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis

2020-01-13
2020-01-14

2019

 

Mėnesinis imigrantų skaičius

2020-01-13
2020-01-14

2019M12

 


Atnaujinimo data: 2020-10-21