Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai 2024 metais

Dėl techninių trikdžių 2024 m. kovo 28 d. metinį informacinį pranešimą „Skurdo rodikliai“ skelbsime 2024 m. balandžio 25 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 28 d. Nr. DĮ-89 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Statistinės informacijos skelbimo pakeitimai 2024 metais

2012–2020 m. duomenys, parengti remiantis Lietuvos Respublikos 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, skelbiami 2024 m. sausio 17 d.

 • Įsakymas 2024 m. sausio 12 d. Nr. DĮ-16 „Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. Įsakymo Nr. Dį‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Mėnesinis gyvų gimusių kūdikių ir mirusiųjų skaičius skelbiamas 2024 m. sausio 22 d.

 • Įsakymas 2024 m. sausio 17 d. Nr. DĮ-22 „Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2012–2020 m. duomenys apie santuokas ir ištuokas skelbiami 2024 m. vasario 15 d.

 • Įsakymas 2024 m. vasario 13 d. Nr. DĮ-49 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2012–2020 m. duomenys apie migraciją ir mirtingumą skelbiami 2024 m. vasario 22 d.

 • Įsakymas 2024 m. vasario 20 d. Nr. DĮ-52 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. duomenys apie streikus skelbiami 2024 m. vasario 27 d.

 • Įsakymas 2024 m. vasario 22 d. Nr. DĮ-53 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. duomenys apie valdžios sektoriaus išlaidas (ESS 2010) skelbiami:

      tikslinamas 2021–2022 m. laikotarpis – 2024 m. vasario 27 d.;
      tikslinamas 2010–2022 m. laikotarpis – 2024 m. gruodžio 18 d.

 • Įsakymas 2024 m. vasario 22 d. Nr. DĮ-54 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Bruto ir neto reprodukcijos rodikliai skelbiami kovo 7 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 5 d. Nr. DĮ-59 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Statybos sąnaudų elementų kainų rodikliai skelbiami 2024 m. balandžio 25 d.; gegužės 27 d.; liepos 25 d.; rugsėjo 26 d.; spalio 25 d.; lapkričio 27 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 12 d. Nr. DĮ-63 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Duomenys apie vaikus, pristatytus į policijos įstaigas, skelbiami 2024 m. kovo 29 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 20 d. Nr. DĮ-75 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Duomenys apie asmenis, susiduriančius su ekonominiais sunkumais, skelbiami 2024 m. balandžio 25 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 25 d. Nr. DĮ-85 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Duomenys apie paslaugų įmonių pardavimo pajamas skelbiami 2024 m. kovo 29 d.; balandžio 29 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 26 d. Nr. DĮ-86 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Duomenys apie nuolatinių gyventojų skaičių metų pradžioje skelbiami 2024 m. kovo 29 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 26 d. Nr. DĮ-86 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Statybos sąnaudų elementų kainų rodikliai skelbiami 2024 m. balandžio 24 d.; gegužės 24 d.; birželio 27 d.; liepos 24 d.; rugpjūčio 27 d.; rugsėjo 25 d.; spalio 24 d.; lapkričio 26 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 27 d. Nr. DĮ-87 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Skurdo rodikliai skelbiami:

      absoliutaus skurdo riba – 2024 m. liepos 30 d.;
      kiti skurdo rodikliai – 2024 m. balandžio 25 d.

 • Įsakymas 2024 m. kovo 28 d. Nr. DĮ-89 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“

Gyventojų ir socialinės statistikos duomenys skelbiami 2024 m. gegužės 23 d.

 • Įsakymas 2024 m. balandžio 22 d. Nr. DĮ-99 „Dėl valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. DĮ‑290 „Dėl oficialiosios statistikos portalo 2024 metų kalendoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“
 


Atnaujinimo data: 2024-04-22