???warnOperationFailedBecauseWarning???

Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse


2019 m. antrąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 263 EUR

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. antrąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 437,9 EUR, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1 175,4 EUR. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 262,5 EUR.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Sostinės regione per ketvirtį padidėjo 1,9 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 2,3 proc.

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį padidėjo visose apskrityse – nuo 1,2 proc. Panevėžio iki 3 proc. Šiaulių apskrityje.

 • 2019 m antrąjį ketvirtį didžiausią – 1 437,9 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 1 003,4 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse – nuo 1,1 iki 2,7 proc.

 • Darbo užmokesčio padidėjimą 2019 m. antrąjį ketvirtį lėmė didesnė darbų apimtis, sezoniškumas ir kitos priežastys.


1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal regionus ir apskritis 2019 m. antrąjį ketvirtį
Eurai

Created with Highcharts 6.1.41 1751 4381 2781 2261 1141 1051 0761 0751 0651 0461 003Darbo užmokestis EURDarbo užmokestis šalies ūkyje EURVidurio ir vakarų Lietuvos regionasSostinės regionas / VilniausapskritisKauno apskritisKlaipėdos apskritisTelšių apskritisPanevėžio apskritisŠiaulių apskritisAlytaus apskritisUtenos apskritisMarijampolės apskritisTauragės apskritis0500100015002000

_________________________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio2 pokytis3 pagal regionus ir apskritis 2019 m. antrąjį ketvirtį
Procentai

Created with Highcharts 6.1.47,87,78,98,97,87,26,86,46,45,75,61,92,32,62,11,81,23,02,42,81,62,4Pokytis palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu %Pokytis palyginti su ankstesniu ketvirčiu %Pokytis šalies ūkyje palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu %Pokytis šalies ūkyje palyginti su ankstesniu ketvirčiu %Sostinės regionas / VilniausapskritisVidurio ir vakarų Lietuvos regionasMarijampolės apskritisKauno apskritisAlytaus apskritisPanevėžio apskritisŠiaulių apskritisUtenos apskritisKlaipėdos apskritisTauragės apskritisTelšių apskritis02,557,510

_________________________________
2 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
3 Pokytis, palyginti su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.


Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus (2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – po 8,9 proc. – Marijampolės ir Kauno. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 5,6 iki 7,8 proc.

 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, Sostinės regione išaugo 7,8 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 7,7 proc.

 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 10,5 iki 14,2 proc.

 • Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.


Bruto darbo užmokestis antrąjį 2019 m. ketvirtį augo beveik visose savivaldybėse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo visose savivaldybėse, išskyrus Šalčininkų rajono, Neringos, Kėdainių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybes, kuriose sumažėjo nuo 0,1 iki 0,7 proc., o Lazdijų rajono savivaldybėje nepasikeitė.

 • 2019 m. antrąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 483,3 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 194,3 EUR viršijo šalies vidurkį.

 • Mažiausiai (903,1 EUR) uždirbo Kalvarijos savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybėje (atotrūkis sudarė 580,2 EUR).

 • Per metus (2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse – nuo 2,4 proc. Tauragės rajone iki 12,9 proc. Lazdijų rajone.


Vidutinis darbuotojų skaičius antrąjį 2019 m. ketvirtį daugelyje savivaldybių padidėjo

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. pirmuoju ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 0,7 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,9 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį padidėjo visose apskrityse – nuo 0,2 iki 1,4 proc.

 • Per ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius išaugo daugelyje (50) savivaldybių, likusiose nedaug sumažėjo.

 • Per metus (2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione padidėjo 3,2 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1,1 proc.

 • Vidutinis darbuotojų skaičius per metus padidėjo šešiose apskrityse – nuo 0,5 iki 3,2 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,1 iki 1,3 proc.

 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 41 savivaldybėje, labiausiai – 6,7 proc. – Kretingos rajono savivaldybėje, likusiose (19) nedaug sumažėjo.


2019 m. trečiojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2019 m. gruodžio 3 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.

__________________

Priedas

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2019 m. antrąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 289,0

2,1

7,9

817,8

1,9

13,3

1 260 340

0,8

2,0

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 437,9

1,9

7,8

903,5

1,8

13,5

540 984

0,7

3,2

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

1 175,4

2,3

7,7

752,5

2,0

12,8

719 356

0,9

1,1

Alytaus apskritis

1 075,1

1,8

7,8

694,8

1,6

12,6

37 984

1,3

0,1

Kauno apskritis

1 277,9

2,1

8,9

811,5

1,9

14,2

258 723

0,7

1,2

Klaipėdos apskritis

1 226,2

2,8

6,4

781,7

2,5

11,8

127 533

1,4

3,2

Marijampolės apskritis

1 046,1

2,6

8,9

678,1

2,3

13,5

37 276

1,1

1,1

Panevėžio apskritis

1 104,6

1,2

7,2

711,8

1,1

12,2

67 055

0,6

0,2

Šiaulių apskritis

1 075,6

3,0

6,8

695,1

2,7

11,7

90 099

0,9

1,0

Tauragės apskritis

1 003,4

1,6

5,7

653,6

1,4

10,5

23 086

0,2

1,3

Telšių apskritis

1 113,6

2,4

5,6

717,0

2,1

10,8

42 699

0,5

0,5

Utenos apskritis

1 064,5

2,4

6,4

688,7

2,2

11,3

34 902

0,8

1,0

 

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2019 m. antrąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį3

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 289,0

2,1

7,9

817,8

1,9

13,3

1 260 340

0,8

2,0

Akmenės r. sav.

1 115,4

3,8

6,3

718,0

3,4

11,4

4 441

3,6

1,4

17

Alytaus m. sav.

1 135,0

2,8

7,2

729,3

2,5

12,3

19 013

0,8

–2,3

16

Alytaus r. sav.

1 061,7

0,8

8,7

687,1

0,7

13,4

4 395

–0,2

2,3

28

Anykščių r. sav.

992,9

1,8

6,8

647,5

1,6

11,4

5 106

1,2

1,6

47

Birštono sav.

1 046,5

0,3

4,4

678,4

0,3

9,5

1 560

2,0

5,5

30

Biržų r. sav.

1 002,3

2,9

11,5

653,0

2,5

15,7

4 938

0,1

–1,3

41

Druskininkų sav.

1 029,0

1,6

6,7

668,3

1,4

11,4

7 472

3,6

4,4

35

Elektrėnų sav.

1 165,5

3,5

8,3

746,8

3,1

13,3

9 359

1,0

4,5

12

Ignalinos r. sav.

972,2

3,3

8,3

635,7

2,9

12,7

2 696

1,8

2,0

53

Jonavos r. sav.

1 206,5

1,4

4,9

770,4

1,3

10,3

11 598

0,5

0,4

8

Joniškio r. sav.

1 036,0

2,6

9,9

672,4

2,3

14,3

4 561

–0,1

–4,2

32

Jurbarko r. sav.

999,1

1,8

9,9

651,2

1,6

14,2

6 166

1,6

4,1

43

Kaišiadorių r. sav.

1 135,6

5,1

9,9

729,6

4,5

14,7

8 409

–1,1

–2,3

15

Kalvarijos sav.

903,1

0,2

9,6

595,9

0,2

13,5

1 717

0,9

1,0

60

Kauno m. sav.

1 322,6

2,3

9,2

837,1

2,1

14,5

180 787

0,5

1,6

3

Kauno r. sav.

1 215,2

2,0

10,0

775,4

1,8

15,1

30 036

1,8

–0,5

7

Kazlų Rūdos sav.

1 157,2

–0,7

3,9

742,0

–0,7

9,3

2 936

3,1

5,5

13

Kėdainių r. sav.

1 250,2

–0,6

5,9

795,5

–0,6

11,3

13 651

1,3

1,2

5

Kelmės r. sav.

1 006,3

4,6

12,5

655,3

4,0

16,5

4 657

1,0

–1,3

40

Klaipėdos m. sav.

1 323,3

2,9

5,5

837,6

2,6

11,1

78 830

1,0

2,8

2

Klaipėdos r. sav.

1 139,4

2,0

8,7

731,8

1,8

13,6

19 814

0,9

5,4

14

Kretingos r. sav.

997,0

3,3

6,4

649,9

2,9

11,1

9 482

0,0

6,7

44

Kupiškio r. sav.

993,7

1,1

10,2

648,1

1,0

14,5

3 545

1,9

0,3

46

Lazdijų r. sav.

981,9

0,0

12,9

641,2

0,0

16,8

2 866

2,0

2,1

50

Marijampolės sav.

1 081,2

3,5

9,7

698,3

3,1

14,4

20 593

1,5

2,7

24

Mažeikių r. sav.

1 174,5

2,0

5,4

752,0

1,8

10,8

18 382

–0,2

0,4

9

Molėtų r. sav.

984,2

4,6

12,6

642,6

4,0

16,6

3 512

2,4

–0,3

49

Neringos sav.

1 110,2

–0,5

5,2

715,0

–0,4

10,4

1 277

13,3

–10,9

20

Pagėgių sav.

999,8

1,9

6,4

651,6

1,6

11,1

1 688

–2,7

–4,4

42

Pakruojo r. sav.

1 091,0

3,9

11,9

704,0

3,5

16,4

4 913

1,3

2,1

22

Palangos m. sav.

976,2

2,3

9,5

638,0

2,0

13,7

5 910

9,9

4,9

52

Panevėžio m. sav.

1 174,0

1,1

6,3

751,7

1,0

11,5

37 580

0,4

–0,5

10

Panevėžio r. sav.

1 020,6

1,2

9,7

663,5

1,1

14,2

8 204

0,7

1,2

37

Pasvalio r. sav.

1 018,6

1,4

5,3

662,3

1,3

10,2

5 351

1,7

0,9

38

Plungės r. sav.

1 084,0

2,5

8,1

700,0

2,2

12,9

10 359

1,3

1,9

23

Prienų r. sav.

994,0

2,1

10,5

648,2

1,8

14,8

5 131

1,0

1,9

45

Radviliškio r. sav.

976,4

3,0

9,7

638,1

2,7

13,9

7 416

1,4

0,1

51

Raseinių r. sav.

1 030,5

1,1

10,8

669,2

1,0

15,1

7 550

0,2

2,3

33

Rietavo sav.

1 115,2

1,6

10,1

717,9

1,4

14,8

1 710

1,3

6,2

18

Rokiškio r. sav.

1 030,2

1,1

7,1

669,0

0,9

11,9

7 437

0,2

–0,9

34

Skuodo r. sav.

960,8

5,3

9,6

629,1

4,7

13,8

2 366

–1,2

–3,0

55

Šakių r. sav.

1 027,1

2,2

11,2

667,2

1,9

15,5

5 931

1,4

0,0

36

Šalčininkų r. sav.

922,2

–0,1

6,8

606,9

–0,1

11,2

6 135

0,0

6,0

58

Šiaulių m. sav.

1 111,9

3,1

5,5

716,0

2,7

10,6

55 185

0,6

1,6

19

Šiaulių r. sav.

964,1

1,1

6,2

631,0

1,0

10,9

8 926

1,1

1,4

54

Šilalės r. sav.

991,8

4,1

8,3

647,0

3,6

12,7

4 573

–0,3

–4,6

48

Šilutės r. sav.

1 063,3

4,0

9,4

688,0

3,5

14,0

9 856

1,6

1,6

27

Širvintų r. sav.

1 063,4

2,6

12,2

688,1

2,3

16,5

3 070

2,5

0,5

26

Švenčionių r. sav.

1 040,6

3,9

10,8

675,0

3,4

15,1

6 307

0,6

1,1

31

Tauragės r. sav.

1 011,3

0,4

2,4

658,1

0,4

7,6

10 660

0,1

–2,4

39

Telšių r. sav.

1 047,2

3,3

3,6

678,8

2,9

8,7

12 247

1,0

–1,2

29

Trakų r. sav.

1 312,6

5,5

10,8

831,4

4,9

16,0

8 309

1,0

4,3

4

Ukmergės r. sav.

1 109,5

3,7

10,7

714,6

3,3

15,3

9 518

0,9

1,3

21

Utenos r. sav.

1 077,8

1,8

4,1

696,4

1,6

9,3

13 362

0,7

–1,9

25

Varėnos r. sav.

956,4

0,1

9,6

626,6

0,1

13,8

4 239

0,2

–1,3

56

Vilkaviškio r. sav.

938,8

1,2

5,8

616,5

1,0

10,3

6 099

–1,2

–4,7

57

Vilniaus m. sav.

1 483,3

1,7

7,6

929,6

1,6

13,4

467 531

0,6

3,1

1

Vilniaus r. sav.

1 168,8

4,0

7,6

748,7

3,6

12,8

30 755

1,1

4,4

11

Visagino sav.

1 216,0

3,2

7,3

775,9

2,9

12,5

7 237

–1,0

–3,3

6

Zarasų r. sav.

918,8

2,4

8,7

605,0

2,1

12,9

2 989

1,9

1,5

59

_______________________
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
2 Pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.
3 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.Kontaktinė informacija :

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4859
El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: