100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninės kainos ir kainų pokyčiai (XLS)
Atnaujinta: 2016-01-13
_____________________________________________________________________

Nuo 2014 m. birželio mėn. Lietuvos statistikos departamentas pradėjo skelbti statistinę informaciją apie pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų vidutines mažmenines kainas. Statistinė informacija bus reguliariai (kartą per mėnesį) skelbiama pasirengimo euro įvedimui laikotarpiu ir įvedus eurą iki 2015 m. gruodžio mėn.

Statistinė informacija parengta remiantis 18 miestų surinktais kainų statistiniais duomenimis. 2014 m. gegužės mėn. vidutinėms mažmeninėms kainoms apskaičiuoti buvo užregistruota 3670 kainų 637 prekybos ir paslaugų įmonėse ir įmonių vietos vienetuose.

Vartojimo prekės ir paslaugos kainoms euro įvedimo laikotarpiu stebėti buvo atrinktos atsižvelgiant į namų ūkių išlaidų tam tikroms vartojimo prekėms ar paslaugoms įsigyti dalį bendrose piniginėse vartojimo išlaidose, jų populiarumą tarp gyventojų (remiantis visuomenės apklausos rezultatais), vartojimo reguliarumą, vienarūšiškumą, kainų kitimo dažnumą. Buvo atrinkti populiariausi Lietuvos rinkoje prekių ženklai ir pakuotės, tiksliau apibrėžtos kainą lemiančios charakteristikos. Kainų duomenys nerenkami turgavietėse ir kaimo vietovių parduotuvėse. Vidutinės kainos skaičiuojamos kaip paprastas surinktų kainų aritmetinis vidurkis.

Vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės kainos, apskaičiuotos remiantis vartotojų kainų indeksui (VKI) skaičiuoti surinktais duomenimis, gali skirtis nuo šiame pranešime paskelbtų vidutinių kainų. Skirtumai gali atsirasti dėl to, kad Rodiklių duomenų bazėje skelbiamos vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės kainos, įvertintos remiantis VKI skaičiuoti surinktais duomenimis, apskaičiuojamos kaip svertinis aritmetinis vidurkis, nesiekiant didesnio prekių ir paslaugų vienarūšiškumo, naudojant VKI sudarymo tikslams taikomus metodus, įvertinant produktų kokybės pasikeitimų įtaką kainų lygiui, renkant kainas ne tik miestų prekybos ir paslaugų įmonėse ir įmonių vietos vienetuose, bet ir kaimo vietovių parduotuvėse bei turgavietėse.


Atnaujinimo data: 2016-01-13